Ciri-ciri Pendidik Yang Baik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ciri-ciri Pendidik Yang Baik by Mind Map: Ciri-ciri Pendidik Yang Baik

1. Memahami kepelbagaian budaya yang terdapat di sekeliling mereka.

2. Menerapkan nilai kepelbagaian budaya semasa melakukan aktiviti.

3. Memberi pendedahan kepelbagaian budaya kepada kanak-kanak

4. Menerapkana nilai-nilai budaya melalui aktiviti yang dirancang mengikut tahap perkembangan kanak-kanak.

5. Menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam menerapkan nilai menghormati antara satu sama lain.