นายเจนณรงค์ จุลสุคต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นายเจนณรงค์ จุลสุคต by Mind Map: นายเจนณรงค์ จุลสุคต

1. ข้อมูลส่วนตัว

1.1. ชื่อ

1.1.1. นายเจนณรงค์ จุลสุคต

1.1.2. Mr. Jennarong Julsukhot

1.2. ชื่อเล่น

1.2.1. เจน

1.3. ที่อยู่

1.3.1. 123/1 หมู่10 ตำบล อู่ทอง อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

1.4. ช่องทางติดต่อ

1.4.1. Janer123

1.4.2. พุงพลุ้ย

1.4.3. 088-8888222

1.4.4. พี่พลุ้ยย

1.5. รุปประจำตัว

1.5.1. รูปกิจกรรม

1.5.1.1. อบรม Photoshop

1.5.1.1.1. 1

1.5.1.2. การสอน

1.5.1.2.1. การสอน

1.5.1.3. กิจกรรมไหว้ครู

1.5.1.3.1. กิจกรรมไหว้ครู

1.5.1.4. กิจกรรม TO BE 1

1.5.1.4.1. 1

1.5.1.5. เยี่ยมบ้านนักเรียน

1.5.1.5.1. 1

1.5.2. เกียรติบัตร

1.5.2.1. รางวัลนำเสนอระดับดี

1.5.2.2. รางวัลนำเสนอบทความวิจัย

1.5.3. เพื่อน

1.5.3.1. 1

1.5.3.1.1. 2

1.5.3.2. 1

1.5.3.2.1. 2

1.5.3.3. 1

1.5.3.3.1. 2

1.5.4. นำเสนอผลงานวิจัย

1.5.4.1. 1

1.5.4.1.1. 2

1.5.5. ค่าลูกเสือ BTC

1.5.5.1. 1

1.5.5.1.1. 2

1.6. วันเดือนปีเกิด

1.6.1. 19 กันยายน พ.ศ. 2538

1.7. อายุ

1.7.1. 24 ปี

1.8. E-Mail

1.8.1. [email protected]

1.8.2. [email protected]

1.8.3. [email protected]

1.8.4. [email protected]

1.8.5. [email protected]

1.8.6. [email protected]

1.9. ประวัติการศึกษา

1.9.1. ชั้นอนุบาล 1 - 2

1.9.1.1. โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล

1.9.2. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นชั้นประถมศึกษา

1.9.2.1. โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล

1.9.3. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 - 3

1.9.3.1. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

1.9.4. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 - 6

1.9.4.1. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

1.9.5. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

1.9.5.1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.10. นิสัยส่วนตัว

1.10.1. ไม่ชอบขนมปังตัดทแยงมุม

1.11. คติประจำใจ

1.11.1. แมวน่ารัก พะยูนน่ากอด

1.12. ความชอบส่วนตัว

1.12.1. เพลงโปรด

1.12.2. อาหาร

1.12.3. ภาพยนตร์

1.12.3.1. Annabelle

1.12.3.2. Harry Potter

1.12.4. สี (Color)

1.12.4.1. แดง

1.12.4.2. ฟ้า

1.12.4.3. ชมพู

1.12.5. วิชาเรียน

1.12.5.1. ภูมิศาสตร์

1.12.5.2. คอมพิวเตอร์

1.12.5.3. ศิลปะ

1.12.6. เกมส์

1.12.7. การ์ตูน

1.12.7.1. Pokemon

1.12.7.2. Naruto

1.12.7.3. Digimon

1.12.7.4. Mickey Mouse

1.13. ความใฝ่ฝันในอนาคต

1.13.1. รับราชการ (ครู)

1.13.2. เป็นนายกรัฐมนตรี

1.13.3. เป็นทหารอากาศ

1.13.4. เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

1.13.5. มีธุรกิจส่วนตัว

1.14. VARINZ x Z TRIP - ถามหน่อย feat. PONCHET, NONNY9, KANOM【Official Audio】

2. วิชาระบบปฏิบัติการ​เบื้องต้น

2.1. สอบกลางภาค ข้อสอบจำนวน 40 ข้อ

2.1.1. แนวข้อสอบกลางภาค

2.1.1.1. ประวัติของคอมพิวเตอร์

2.1.1.2. ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

2.1.1.3. ชื่อบิดาคอมพิวเตอร์ , ไวรัสศาสตร์

2.1.1.4. Hardware , Software

2.1.1.5. RAM , ROM

2.1.1.6. หน่วยวัดขนาดข้อมูลของคอมพิวเตอร์

3. Info Graphic

3.1. นักเรียน

3.1.1. จำนวน

3.1.2. ชื่อ - นามสกุล

3.1.3. ระดับการศึกษา