นายเจนณรงค์ จุลสุคต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นายเจนณรงค์ จุลสุคต by Mind Map: นายเจนณรงค์ จุลสุคต

1. ข้อมูลส่วนตัว

1.1. ชื่อ

1.1.1. นายเจนณรงค์ จุลสุคต

1.1.2. Mr. Jennarong Julsukhot

1.2. ชื่อเล่น

1.2.1. เจน

1.3. ที่อยู่

1.3.1. 123/1 หมู่10 ตำบล อู่ทอง อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

1.4. ช่องทางติดต่อ

1.4.1. Janer123

1.4.2. พุงพลุ้ย

1.4.3. 088-8888222

1.4.4. พี่พลุ้ยย

1.5. รุปประจำตัว

1.5.1. รูปกิจกรรม

1.5.1.1. กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ชั้น ปวช. 2/2

1.5.1.1.1. สอบกลางภาค

1.5.1.2. กิจกรรมไหว้ครู

1.5.1.2.1. กิจกรรมไหว้ครู

1.5.1.3. กิจกรรม TO BE 1

1.5.1.3.1. กิจกรรม TO BE 1

1.5.1.4. เยี่ยมบ้านนักเรียน

1.5.1.4.1. เยี่ยมบ้านนักเรียน

1.5.1.5. ใส่บาตรพระ 1000 รูป

1.5.1.5.1. ใส่บาตรพระ 1000 รูป

1.5.1.6. เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

1.5.1.6.1. เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

1.5.1.7. สัปดาห์ภาษาไทย

1.5.1.7.1. สัปดาห์ภาษาไทย

1.5.1.8. ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

1.5.1.8.1. ถวายพระพรชัยมงคล

1.5.1.9. นักเรียนชั้น ปวช 2/2

1.5.1.9.1. นักเรียนชั้น ปวช 2/2

1.5.1.10. ขบวนแห่เทียนพรรษา

1.5.1.10.1. ขบวนแห่เทียนพรรษา

1.5.2. เกียรติบัตร

1.5.2.1. รางวัลนำเสนอระดับดี

1.5.2.2. รางวัลนำเสนอบทความวิจัย

1.5.3. นำเสนอผลงานวิจัย

1.5.3.1. นำเสนอผลงานวิจัย

1.5.3.1.1. นำเสนอผลงานวิจัย

1.5.4. ค่าลูกเสือ BTC

1.5.4.1. 1

1.5.4.1.1. 2

1.5.5. เพื่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1.5.5.1. เพื่อน

1.5.5.1.1. เพื่อน

1.5.6. อบรม Photoshop Smart ม.ต้น

1.5.6.1. อบรม Photoshop

1.5.6.1.1. อบรม Photoshop

1.5.7. ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

1.5.7.1. ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

1.5.7.1.1. ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

1.6. วันเดือนปีเกิด

1.6.1. 19 กันยายน พ.ศ. 2538

1.7. อายุ

1.7.1. 24 ปี

1.8. E-Mail

1.8.1. [email protected]

1.8.2. [email protected]

1.8.3. [email protected]

1.8.4. [email protected]

1.8.5. [email protected]

1.8.6. [email protected]

1.9. ประวัติการศึกษา

1.9.1. ชั้นอนุบาล 1 - 2

1.9.1.1. โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล

1.9.2. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นชั้นประถมศึกษา

1.9.2.1. โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล

1.9.3. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 - 3

1.9.3.1. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

1.9.4. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 - 6

1.9.4.1. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

1.9.5. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

1.9.5.1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.10. นิสัยส่วนตัว

1.10.1. ไม่ชอบขนมปังตัดทแยงมุม

1.11. คติประจำใจ

1.11.1. แมวน่ารัก พะยูนน่ากอด

1.12. ความชอบส่วนตัว

1.12.1. เพลงโปรด

1.12.2. อาหาร

1.12.3. ภาพยนตร์

1.12.3.1. Annabelle

1.12.3.2. Harry Potter

1.12.4. สี (Color)

1.12.4.1. แดง

1.12.4.2. ฟ้า

1.12.4.3. ชมพู

1.12.5. วิชาเรียน

1.12.5.1. ภูมิศาสตร์

1.12.5.2. คอมพิวเตอร์

1.12.5.3. ศิลปะ

1.12.6. เกมส์

1.12.7. การ์ตูน

1.12.7.1. Pokemon

1.12.7.2. Naruto

1.12.7.3. Digimon

1.12.7.4. Mickey Mouse

1.13. ความใฝ่ฝันในอนาคต

1.13.1. รับราชการ (ครู)

1.13.2. เป็นนายกรัฐมนตรี

1.13.3. เป็นทหารอากาศ

1.13.4. เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

1.13.5. มีธุรกิจส่วนตัว

2. Info Graphic

2.1. นักเรียน

2.1.1. จำนวน

2.1.2. ชื่อ - นามสกุล

2.1.3. ระดับการศึกษา

3. ให้นักเรียนประวัติของนักวิทยาศาสตร์ 3 คน หัวข้อที่กำหนด - รูป - ชื่อภาษาไทย - ชื่อภาษาอังกฤษ - วัน เดือน ปี เกิด - คิดค้น,สร้าง,วิจัย งานใด - อายุตอนเสียชีวิต - ประวัติ

3.1. ประวัติของนักวิทยาศาสตร์

3.1.1. คนที่ 1

3.1.2. คนที่ 2

3.1.3. คนที่ 3

4. หัวข้อที่ 4 (หัวข้อนี้ 2 คะแนน) ให้นักเรียนสร้างโปรไฟล์ในโปรแกรม Photoshop ขนาด A4 โดยมีหัวข้อที่กำหนดดังนี้ (ใครมีเพิ่มก็ใส่มาได้ครับ) - รูปประจำตัว - Name - Surname - Nickname - Birthday - Religion - Nationality - Contact

4.1. ชี้เป้า!! >> ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน มากกว่า 50 แบบ

4.2. หัวข้อที่ 5 (หัวข้อนี้ 2 คะแนน ให้นักเรียนออกแบบปก Portfolio ขนาดA4 ในโปรแกรมPhotoshop โดยให้ยึด ตัวแบบ ในเว็ปที่ครูกำหนดให้ (หรือบางคนมีไอเดียในการออกแบบให้สร้างผลงานของตนพร้อมอัปโหลดลง Mind Mappingให้เรียบร้อย)

4.3. หัวข้อที่ 6 (งานนี้ 2 คะแนน) ให้นักเรียนออกแบบขนาดA4 ในโปรแกรมPhotoshop พร้อมอัปโหลดลง Mind Mappingให้เรียบร้อย - ข้อมูลส่วนตัว - ประวิติการศึกษา

4.3.1. ข้อมูลส่วนตัว

4.3.2. ประวัติการศึกษา

4.4. หัวข้อที่ 7 (งานนี้ 2 คะแนน) ให้นักเรียนออกแบบขนาดA4 ในโปรแกรมPhotoshop พร้อมอัปโหลดลง Mind Mappingให้เรียบร้อย - กิจกรรม -ประกาศนียบัตร

4.4.1. กิจกรรม

4.4.1.1. กิจกรรม

4.4.2. ประกาศนียบัตร

4.4.2.1. ประกาศนียบัตร

4.5. หัวข้อที่ 8 (งานนี้ 2 คะแนน ) ให้นักเรียนออกแบบขนาดA4 ในโปรแกรมPhotoshop พร้อมอัปโหลดลง Mind Mappingให้เรียบร้อย - หลักฐานการศึกษา - หลักฐานแสดงตัวตน

4.5.1. หลักฐานการศึกษา

4.5.1.1. ประวัติการศึกษา

4.5.2. หลักฐานแสดงตัวตน

4.5.2.1. ประวัติส่วนตัว

4.6. หัวข้อที่ 9 (งานนี้ 2 คะแนน ) ให้นักเรียนออกแบบขนาดA4 ในโปรแกรมPhotoshop พร้อมอัปโหลดลง Mind Mappingให้เรียบร้อย - คำนำ - สารบัญ

4.6.1. คำนำ

4.6.2. สารบัญ

5. หัวข้อที่ 10 ให้นักเรียนหาข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 ชนิด (อุปกรณ์ต้องห้ามได้แก่ เมาส์ คีบอร์ด จอภาพ ลำโพง โปรเจทเตอร์ ซอฟต์แวร์ในการทำงาน 2 ชนิด (ซอฟต์แวร์ต้องห้ามได้แก่ microsoft office ทั้งหมด, Adobe ทั้งหมด ,Google Chrom ) โดยมีหัวข้อกำหนดดังต่อไปนี้ - ชื่อภาษาไทย - ชื่อภาษาอังกฤษ - ประโยชน์ - ที่มา (ให้อ้างอิงที่มาของข้อมูลที่เรานำมา)