การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

1. การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

1.1. ทำหน้าที่รับข้อมูล รับโปรแกรม และคำสั่งจากผู้ใช้

1.2. แปลงข้อมูมที่ได้รับในรูปแบบต่างๆ

2. หน่วยประมวลผลกลาง

2.1. ทำหน้าที่ประมวลคำสั่งและรวบรวมการทำงาน

2.1.1. หน่วยควบคุม

2.1.2. หน่วยคำนานและตรรกะ

3. หน่วยความจำ

3.1. หน่วยความจำหลัก

3.1.1. หน่วยความจำแรม

3.1.2. หน่วยความจำรอม

3.1.3. หน่วยความจำซีมอส

3.2. หน่วยความจำสำรอง

4. หน่วยแสดงผล

4.1. ทำหน้าที่ตอดต่อสื่อสารและแสดงผลต่อผู้ใช้

4.2. ทั่วไปจะใช้จอภาพ เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้เป็นหลัก