การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

1. คอมพิวเตอร์

1.1. เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

1.2. ประมวลผลข้อมูลรูปแบบดิจิทัล

1.3. ส่งเสริมในด้านต่างๆ

2. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

2.1. แบ่งเป็น 4 หน่วย

2.1.1. 1.หน่วยรับข้อมูล

2.1.2. 2.หน่วยประมวลผลกลาง

2.1.3. 3.หน่วยความจำ

2.1.4. 4.หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

3. การทำงานของคอมพิวเตอร์

3.1. 3ขั้น

3.1.1. 1.รับโปรแกรมและข้อมูล

3.1.2. 2.การประมวลผล

3.1.3. 3.แสดงผลลัพธ์

4. ระบบปฏิบัติการ

4.1. 1.ดอส

4.2. 2.วินโดวส์

4.3. 3.โอเอสทู

4.4. 4.ยูนิกซ์

5. ตัวแปลภาษา

5.1. 1.ภาษาปาสคาล

5.2. 2.ภาษเบสิก

5.3. 3.ภาษาซี

5.4. 4.ภาษาโลโก