Facebook Marketing Retail

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Facebook Marketing Retail by Mind Map: Facebook Marketing Retail

1. Marketing

1.1. Product

1.1.1. Dạy online khóa học FB theo giáo trình blue sprint

1.1.2. Review Ads

1.1.3. Facebook Ads LV1

1.1.3.1. Giáo trình

1.1.3.1.1. Buổi 1

1.1.3.1.2. Buổi 2

1.1.3.1.3. Page https://www.facebookblueprint.com/uploads/resource_courses/targets/359239/original/index.html#/page

1.1.3.1.4. Danh mục

1.1.3.1.5. Buổi 3

1.1.3.1.6. Buổi 4

1.1.3.1.7. Buổi 5

1.1.3.1.8. Buổi 6

1.1.4. Facebook Ads LV2

1.2. Price

1.2.1. Định giá bán

1.2.2. Giá vốn

1.2.3. Thanh toán

1.2.3.1. COD

1.2.3.2. Trực tiếp

1.2.3.3. Chuyển khoản

1.3. Place

1.3.1. Kênh bên trong

1.3.1.1. FB

1.3.1.1.1. Fanpage

1.3.1.1.2. Group Retail

1.3.1.2. IG

1.3.1.3. Youtube

1.3.1.4. Website

1.3.1.4.1. Themes?

1.3.1.4.2. Tên miền

1.3.2. Kênh bên ngoài

1.3.2.1. Cá nhân các thành viên (Thương hiệu cá nhân)

1.3.2.2. Giới thiệu HV

1.3.2.3. Group khác

1.4. Promotion

1.4.1. Quảng cáo

1.4.1.1. Khóa học online miễn phí theo Bluesprint - Thao tác trực tiếp

1.4.1.2. Review Ads

1.4.1.3. Lớp học

1.4.1.3.1. Broucher giới thiệu về khóa học

1.4.2. Event

1.4.2.1. Retail Group

1.4.2.2. Tạo sự kiện cho cộng đồng của mình > 100 người (1 tháng 1 event)

1.4.2.2.1. T7

1.4.2.2.2. T8

1.4.2.2.3. T9

1.4.2.2.4. T10

1.4.2.2.5. T11

1.4.2.2.6. T12

1.5. Thương hiệu

1.5.1. Tên

1.5.2. Tag line

1.5.3. Logo

1.5.4. Brand guideline Brand Guideline là gì? Vai trò của Brand guidelines & doanh nghiệp

1.5.4.1. Thông điệp truyền thông

1.5.4.2. Tổng quan về doanh nghiệp

1.5.4.3. Sứ mệnh cốt lõi

1.5.4.4. Cách sử dụng logo

1.5.4.5. Bảng màu sử dụng

1.5.4.6. Phong cách chữ viết

1.5.4.7. Phong cách hình ảnh

1.5.4.8. Phối cảnh

2. Giáo trình update k24

2.1. Buổi 1 (VA)

2.1.1. Giới thiệu VA và Khánh

2.1.2. Giao lưu lớp học

2.1.3. Tổng quan lộ trình học

2.1.3.1. Mô hình tam giác

2.1.3.1.1. Luôn update

2.1.4. 9 yếu tố với Fanpage

2.1.4.1. Fanpage

2.1.4.1.1. Ảnh cùng màu và content nhất quán

2.1.4.1.2. Các mục đích post bài chính được Fanpge hỗ trợ (K)

2.1.4.1.3. Cửa hàng (K)

2.1.4.1.4. Tên Page

2.1.4.1.5. Ảnh bìa, Ảnh logo

2.1.4.1.6. Thông tin chi tiết - Người

2.1.4.1.7. Thời gian trả lời

2.1.4.1.8. Đánh giá

2.1.4.1.9. Số lượng post - time on site >= 3 min

2.1.4.1.10. Content ADS

2.1.4.1.11. Giới thiệu

2.1.4.1.12. Content Daily

2.1.5. Tài khoản QC

2.2. Buổi 2

2.2.1. Mục tiêu

2.2.1.1. 11 Mục tiêu => Kết quả => Mục đích kinh doanh

2.2.2. 4 Nền tảng & Vị trí

2.2.2.1. FB

2.2.2.1.1. Bảng tin

2.2.2.1.2. Cột bên phải

2.2.2.1.3. Bài viết tức thì trên facebook

2.2.2.1.4. Video trong luồng FB

2.2.2.1.5. Facebook Story

2.2.2.1.6. Video đề xuất trên facebook

2.2.2.1.7. Contextual Spaces

2.2.2.2. Tổng quan về tài khoản quảng vào và trình quản lý quảng cáo & BM - Hướng dẫn chọn thẻ và add thẻ

2.2.2.3. IG

2.2.2.3.1. Bảng tin

2.2.2.3.2. Story

2.2.2.4. Mess

2.2.2.4.1. Hộp thư mess

2.2.2.4.2. Story

2.2.2.5. Audience Network

2.2.2.5.1. Video trực tuyến

2.2.2.5.2. Quảng cáo tự nhiên, biểu ngữ và chèn giữa trên Audience Network

2.2.2.5.3. Video kèm phần thưởng trên Audience Network

2.2.3. ĐỊnh dạng

2.2.3.1. Ảnh

2.2.3.2. VIDEO

2.2.3.3. Quay vòng

2.2.3.4. BST

2.2.4. Ma Trận 11MT x 4NTVT x 4 Định Dạng

2.2.4.1. Excel Ma Trận

2.2.4.2. FB Trực quan Facebook Ads Guide: Ad Format Specs & Recommendations

2.2.5. Tại sao khách hàng mua hàng của bạn => Key message => Content text (VA)

2.2.6. Content TEXT (VA)

2.2.7. BTVN

2.3. Buổi 3

2.3.1. Ảnh/ Media

2.3.1.1. Bố Cục

2.3.1.1.1. Chính - Phụ

2.3.1.1.2. Lớn - Trung - Bình - Nhỏ

2.3.1.1.3. Tính dẫn dắt

2.3.1.1.4. Tính liên kết

2.3.1.1.5. Cân bằng thị giác

2.3.1.2. Font chữ

2.3.1.2.1. Phân loại chữ

2.3.1.2.2. Các lưu ý khi sử dụng font chữ

2.3.1.3. Màu sắc

2.3.1.3.1. Phân biệt gam màu

2.3.1.3.2. Phân biệt sắc độ

2.3.1.3.3. Các gam màu cơ bản và ứng dụng

2.3.1.3.4. Các lưu ý trong việc kết hợp màu sắc

2.3.2. Công cụ sáng tạo nội dung

2.3.2.1. PC

2.3.2.1.1. Canva

2.3.2.2. Mobile

2.3.2.2.1. FB Mobile Studio Facebook Mobile Studio

2.3.3. Thực hành xây dựng content text & media truyền thông trên lớp

2.3.4. Chưa bài content cho các học viên

2.3.5. BTVN

2.4. Buổi 4

2.4.1. Review lại về content

2.4.2. Đối tượng

2.4.2.1. Nhân khẩu học

2.4.2.2. Tùy chỉnh

2.4.2.2.1. Nguồn của bạn

2.4.2.2.2. Nguồn Facebook

2.4.2.3. Đối tượng tương tự

2.4.2.4. Tính tự cập nhật của các tệp

2.4.3. Hướng dẫn set ads và cấu trúc tài khoản (VA)

2.4.4. Thực hành set ads trên lớp (VA)

2.5. Buổi 5

2.5.1. Kiểm tra set ads và hướng dẫn thêm

2.5.2. Thuật toán

2.5.2.1. Nguyên tắc đấu thầu

2.5.2.1.1. Giá thầu

2.5.2.1.2. Tỷ lệ hành động ước tính

2.5.2.1.3. Chất lượng quảng cáo

2.5.2.2. Các giai đoạn phân phối

2.5.2.2.1. Giai đoạn học máy

2.5.2.2.2. Tần suất

2.5.3. Đọc kết quả (VA)

2.5.3.1. Kết quả từ quảng cáo

2.5.3.2. Kịch bản chốt đơn

2.5.4. Chia sẻ kinh nghiệm (VA)

2.6. Buổi 6

2.6.1. Check set ads & Giải đáp thắc mắc

2.6.2. BA - Con mắt thần của Facebook Marketing

2.6.3. Luật (VA)

2.6.4. Đi liên hoan

2.7. Buổi 7

2.7.1. Ngồi CF tư vấn hỗ trợ riêng các học viên

2.8. Mô hình giảng dạy

2.8.1. 5W1H

2.8.1.1. What - Nó là cái gì?

2.8.1.2. When - Khi nào sử dụng

2.8.1.3. Where - Thời gian, không gian

2.8.1.4. Who

2.8.1.5. Why - Ứng dụng vào việc gì?

2.8.1.6. HOW - Cầm tay chỉ việc

2.8.2. Chia sẻ để kết nối

2.9. Kĩ năng đào tạo

3. Cơ cấu nhân sự

3.1. Vận hành

3.1.1. Lớp học

3.1.1.1. Lớp học FB Ads

3.1.1.2. Lớp Review Ads

3.1.2. Kế toán

3.1.2.1. Ghi chép thu chi

3.1.2.2. Báo cáo tài chính

3.2. Marketing

3.2.1. Content

3.2.2. Design

3.2.3. Media

3.2.4. Ads

3.3. SALE

3.3.1. Chăm sóc học viên cũ

3.3.2. Tư vấn hỗ trợ các học viên mới

3.3.3. CRM khách hàng

3.4. Kịch bản giáo trình

3.4.1. 9 yếu tố về Fanpage

3.4.2. Content Text

3.4.3. Content Media

3.4.4. Mục tiêu, nền tảng, vị trí quảng cáo

3.4.5. Đối tượng

3.4.6. Set Ads

3.4.7. Thuật toán quảng cáo

3.4.8. Cách đọc báo cáo

3.4.9. Kinh nghiệm tối ưu quảng cáo

3.4.10. Sale

3.4.11. BA

3.4.12. Buổi 1:

3.4.12.1. Giao lưu

3.4.12.2. Mô hình khóa học

3.4.12.3. 9 Yếu tố về Fanpage

3.4.12.4. Học về content

3.4.12.5. Cách viết Title

3.4.12.6. Tổng kết

3.4.12.7. BTVN

3.4.12.7.1. Viết 10 câu TITLE cho sản phẩm dịch vụ

4. Lớp học FB - CRM

4.1. K22

4.2. K23

4.3. K24

4.4. K25 - 29/7 - 3/8

4.4.1. Danh sách HV

4.4.1.1. Hoàng Xoan

4.4.1.2. Em trai A Tuấn k23

4.4.1.3. E chị Lina Trần

4.4.1.4. Chị A Quang - C Mai

4.4.1.5. A Lân

4.4.1.6. Chi - Agohub

4.4.1.7. Chị a Quang - C Hiền - Con Linh đi học

4.4.1.8. Bạn a Linh - a Tùng

4.4.1.9. (2) C Phương Anh - RICH

4.4.1.10. (3) SDIGI

4.4.1.11. C Quyên

4.4.1.12. A Đức

4.4.1.13. Cường - 2M

4.4.1.14. Mai Anh - HV cũ

4.4.1.15. A Trung - Nhanh.vn

4.4.1.16. Hà Mạnh Cường

4.4.1.17. Đinh Hải Đăng

4.4.1.18. Bảo

4.4.1.19. Phong

4.4.1.20. Tính

4.4.1.21. Đạt

4.4.2. Vận hành

4.4.2.1. Thu tiền HV

4.4.2.2. Chuẩn trị giáo trình

4.5. K26 - 12/8 - 19/8

4.5.1. C Trang

4.5.2. Tính

4.5.3. 3 HV V.A

4.5.4. A Linh - con c Hiền

4.5.5. Chính

4.5.6. Đinh Hải Đăng

4.5.7. A Tùng - Bạn A Linh

4.5.8. Bảo

4.5.9. 2 HV cũ VA

4.6. K27 - 9/9 - 14/9

4.7. K28 - 30/9 - 5/10

4.8. K29 - 21/10 - 26/10

4.9. K30 - 11/11 - 16/11

4.10. K31 - 2/12 - 7/12

4.11. K32 - 23/12 - 28/12

5. Lớp Review Ads

5.1. Tháng 7

5.1.1. L8 - 20/7

5.1.2. L9 - 27/7

5.2. Tháng 8

5.2.1. L10 - 3/8

5.2.2. L11 - 10/8

5.2.3. L12 - 17/8

5.2.4. L13 - 24/8

5.2.5. L14 - 31/8