นายธรภัทร์ ผิวพราหมณ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นายธรภัทร์ ผิวพราหมณ์ by Mind Map: นายธรภัทร์ ผิวพราหมณ์

1. 8.1

1.1. 8.2

1.1.1. 8.3

1.1.1.1. 8.4

2. Rov

3. คติประจำใจ

3.1. แพ้ไม่เป็น ไร

4. บาร์โค้ด

5. นักวิดน้ำ

5.1. 2. กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)

5.1.1. คิดค้น/สร้าง/วิจัย/งานใด

5.1.1.1. แกนีมีด, คัลลิสโต, ยูโรปา, ไอโอ, วงแหวนของดาวเสาร์

5.1.1.2. -ค.ศ. 1584 ตั้งกฎเพนดูลัม หรือกฎการแกว่งของนาฬิกาลูกตุ้ม

5.1.1.3. -ค.ศ. 1585 ตีพิมพ์หนังสิอชื่อว่า Kydrostatic Balance และ Centre of Gravity

5.1.1.4. -ค.ศ. 1591พิสูจน์ทฤษฎีของอาริสโตเติลที่ว่าวัตถุที่มีน้ำหนักเบาผิด อันที่จริงวัตถุจะตกพื้นพร้อมกันเสมอ

5.1.1.5. -พบลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์

5.1.2. อายุตอนเสียชีวิต

5.1.2.1. เสียชีวิตเมื่อ วันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1564 ที่เมือง ฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี

5.1.2.2. 1. เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton)

5.1.2.2.1. วัน/เดือน/ปีเกิด

5.1.2.2.2. คิดค้น/สร้าง/วิจัย/งานใด

5.1.2.2.3. อายุตอนเสียชีวิต

5.1.2.2.4. ประวิติ

5.1.3. ประวิติ

5.1.3.1. วัน/เดือน/ปีเกิด

5.1.3.1.1. 15 กุมภาพันธ์ 2107, ปิซา, อิตาลี

5.1.3.2. กาลิเลโอเป็นนักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลก ดยเฉพาะผลงานด้านดาราศาสตร์เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุด การทดลองและการค้นพบของเขามีประโยชน์มากมายหลายด้าน โดยเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์ เช่น พบจุดดับบนดวงอาทิตย์ พบดารบริวารของดาวพฤหัสบดี เป็นต้น การพบลักษณะการแกว่งของวัตถุซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นเครื่องจับเวลา และนาฬิกาลูกตุ้ม อีกทั้งการที่เขาสามารถพัฒนากล้องโทรทรรศน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้วิชาด้านดาราศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น อีกทั้งเขายังเป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญในการแนวความคืดต่างๆ เกี่ยวกับทฤษฎีดังเดิมที่ผิดของอาริสโตเติล ซึ่งนำมาทำความเดิอนร้อนกับเขาเอง ทั้งการถูกต้องขังและก้าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตต่อต้านคำสั่งสอนของศาสนา ซึ่งเกือบทำให้เขาเสียชีวิตถ้าไม่ยอมรับความผิดนี้ แม้ว่าเขาจะยอมรับผิด แต่เขาก็ไม่หยุดการค้นคว้และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่อไป กาลิเลโอมักมีแนวความคิดที่แตกต่างไปจากคนอื่นเสมอ และเขาจะไม่ยอกเชื่อทฤษฎีต่าง ๆ ที่รับการเผยแพร่ออกมาในอดีตและในยุคนั้น กาลิเลฌอต้องทำการทดลองเสียก่อนมี่จะเชื่อถือทฤษฎีข้อนั้น และด้วยนิสัยเช่นนี้เขาได้รับฉายาว่า The Wrangler ฉายาของกาลิเลโออันนี้ในปัจจุบัน ได้ใช้ความหมายถึง "ผู่เชี่ยวชาญ" มหาลัยอ็อกฟอร์ด และมหาลัยเคมบริดจ์

5.2. 3. ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Robert Darwin)

5.2.1. วัน/เดือน/ปีเกิด

5.2.1.1. 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1809 Mount House, ชรูสบรี, ชร็อพไชร์, อังกฤษ

5.2.2. คิดค้น/สร้าง/วิจัย/งานใด

5.2.2.1. ทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

5.2.2.2. ทฤษฏีของลามาร์ค (Jean Lamarck)

5.2.2.3. บรรพชนมนุษย์ การคัดเลือกทางเพศ และพฤกษศาสตร์

5.2.3. อายุตอนเสียชีวิต

5.2.3.1. 19 เมษายน ค.ศ. 1882 (73 ปี) Down House, Downe, เคนท์, อังกฤษ

5.2.4. ประวิติ

5.2.4.1. ผู้ทำการปฏิวัติความเชื่อเดิม ๆ เกี่ยวกับที่มาของสิ่งมีชีวิต และเสนอทฤษฎีซึ่งเป็นทั้งรากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่ และหลักการพื้นฐานของกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) เขาตีพิมพ์ข้อเสนอของเขาในปี ค.ศ. 1859 ในหนังสือชื่อ The Origin of Species (กำเนิดของสรรพชีวิต) ซึ่งเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขา ผลงานนี้ปฏิเสธแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เคยมีมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของสปีชีส์[1][2] ช่วงคริสต์ทศวรรษ 1870 ชุมชนวิทยาศาสตร์และสาธารณชนส่วนมากจึงยอมรับทฤษฎีวิวัฒนาการในฐานะที่เป็นความจริง อย่างไรก็ดี ยังมีคำอธิบายที่เป็นไปได้ทางอื่นๆ อีก และยังไม่มีการยอมรับทฤษฎีนี้เป็นเอกฉันท์ว่าเป็นกลไกพื้นฐานของวิวัฒนาการ ตราบจนกระทั่งเกิดแนวคิดการสังเคราะห์วิวัฒนาการยุคใหม่ (modern evolutionary synthesis) ขึ้นในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1930-1950[3][4] การค้นพบของดาร์วินยังถือเป็นรูปแบบการรวบรวมทางทฤษฏีของศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต ที่อธิบายถึงความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต

6. อินโทรกราฟฟิก

6.1. ถั่วเหลือง

7. ประวัติส่วนตัว

7.1. ชื่อ

7.1.1. นายธีรภัทร์ ผิวพราหมณ์

7.1.2. Mr.Teerapat Piopham

7.2. ชื่อเล่น

7.2.1. โจ้

7.3. ที่อยู่

7.3.1. 59/5 หมู่ 17 ตำบล สระลงเรือ อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

7.4. ช่องทางติดต่อ

7.4.1. teraput05

7.4.2. teerapat piopham

7.4.3. 063-259-6017

7.5. รูปประจำตัว

7.6. วันเดือนปีเกิด

7.6.1. 06 พฤษภาคม พศ.2545

7.7. อายุ

7.7.1. 17

7.8. E-Mail

7.8.1. [email protected]

7.9. ประวัติการศึกษา

7.9.1. ชั้นอนุบาล1-2

7.9.1.1. โรงเรียนบ้านไผ่สี

7.9.2. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา

7.9.2.1. โรงเรียนบ้านไผ่สี

7.9.3. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3

7.9.3.1. โรงเรียนอู่ทอง

7.9.4. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1

7.9.4.1. โรงเรียนอู่ทอง

7.9.5. กำลังศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2

7.9.5.1. โรงเรียนอู่ทอง

7.10. นิสัยส่วนตัว

7.10.1. ไม่ชอบความยุ่งยาก

7.11. ความชอบส่วนตัว

7.11.1. เพลงโปด

7.11.1.1. Jannine Weigel - Deep End (Official Lyric Video)

7.11.2. อาหาร

7.11.2.1. ข้าวมันไก่

7.11.3. สี(Color)

7.11.3.1. สีฟ้าอย่างเดียว

7.11.4. การ์ตูน

7.11.4.1. Naruto

7.11.5. วิชาเรียน

7.11.5.1. คอมพิวเตอร์

7.11.6. เกมส์

7.12. ความใผ่ผันในอนาคต

7.12.1. เป็นนายกรัฐมนตรี

8. 5

9. 4

9.1. เดิมๆ

10. หัวข้อที่6

11. 7.1

11.1. 7.2

11.1.1. 7.3

11.1.1.1. 7.4

12. 9.1

12.1. 9.2

13. 10อุปกรณืคอมพิวเตอร์

13.1. 1เคส (Case)

13.1.1. ประโยชน์

13.1.1.1. ภายในแผ่นซีดีจะมีการแบ่งออกเป็นหลาย ๆ รูปแบบ แต่จะมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ แต่จะมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ หลายค่าเพื่อให้อัตราการอ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีคงที่ได้ทุกที่

13.1.2. ที่มา

13.1.2.1. เคสทำจากเหล็ก - ระบายความร้อนได้ดี แต่สู้อลูมิเนียมไม่เหนียว แต่แข็งแรงทนทานทำจากเหล็กอลูมิเนียม - เก็บความร้อนได้ดีที่สุด ร้อนสู้ข้อ 1 และ 2 ไม่ได้เน้นทำเพื่อความสวยงามเป็นหลัก

13.2. 2.D-ROM / CD-RW / DVD / DVD-RW

13.2.1. ประโยชน์

13.2.1.1. เพื่อความปลอดภัยเช่นป้องกันไฟดูดอุปกรณ์และการป้องกันการส่งคลื่นรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

13.2.2. ที่มา

13.2.2.1. ตลาดที่กำลังพัฒนาโดย บริษัท Phillip กับ Sony ที่ใช้เทคโนโลยีการบันทึกเสียงแบบต่อเนื่องในปี 1985 เทคโนโลยีที่ได้ขยายตัวออกไปสู่วงการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล รวมกับคอมพิวเตอร์และเป็นที่ยอมรับอยู่ในปัจจุบัน

13.3. 3 แรม (RAM)

13.3.1. ประโยชน์

13.3.1.1. โดยหลักการทำงานคร่าวๆของการรับข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์อินพุตจากนั้นก็จะส่งข้อมูลไปยัง CPU ในการประมวลผลเมื่อประมวลผล CPU เสร็จแล้วแรมจะรับข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วออกไป ยังเอาท์พุทอุปกรณ์ต่อไปโดยหน่วยความจำที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายชนิดเช่น SDRAM, DDR-RAM, RDRAM

13.3.2. ที่มา

13.3.2.1. RAM ย่อมาจาก (หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม) เป็นหน่วยความจำที่จำเป็นหน่วยความจำชนิดที่จะเก็บข้อมูลได้ในเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเฉพาะเมื่อใดก็ตามที่ได้รับกระแสไฟฟ้า หน่วยความจำจะจำได้ว่าเป็นหน่วยเก็บข้อมูลและคำสั่งในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้ กข้อมูล (Output) โดยที่เหมาะสมของหน่วยความจำแบบแบทเทิลนี้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 1. พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ป้อนเป็นส่วนที่เก็บข้อมูลนำข้อมูลที่ได้รับมาจากหน่วยงาน ใช้ในการประมวลผลต่อไป 2. พื้นที่จัดเก็บข้อมูลการทำงานเป็นส่วนที่เก็บข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการประมวลผล 3. พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเอาท์พุทเป็นส่วนที่เก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลตามความต้องการของผู้ใช้รอ ถูกส่งไป สดงออกยังหน่วยแสดงผลอื่นที่ผู้ใช้ต้องการ 4