นายพุฒิพงษ์หงษ์เวียงจันทร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นายพุฒิพงษ์หงษ์เวียงจันทร์ by Mind Map: นายพุฒิพงษ์หงษ์เวียงจันทร์

1. 098-265-4126

2. ประวัติส่วนตัว

2.1. ชื่อ

2.1.1. นาย พุฒิพงษ์ หงษ์เวียงจันทร์

2.1.2. Mr.Puttipong Hongwiangjan

2.2. ชื่อเล่น

2.2.1. เวฟ

2.3. ที่อยู่

2.3.1. 265 หมู่6 ตำบล.ดอนคา อำเภอ.อู่ทอง จังหวัด.สุพรรณบุรี

2.4. วันเดือนปีเกิด

2.4.1. วันที่29พฤศจิกายน2545

2.5. อายุ

2.5.1. 16 ปี

2.6. ประวัติการศึกษา

2.6.1. ชั้นอนุบาล 1-2

2.6.1.1. โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

2.6.2. สำเร็จการศึกษาระดับประถม

2.6.2.1. โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

2.6.3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น

2.6.3.1. โรงเรียนอู่ทอง

2.6.4. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.2

2.6.4.1. โรงเรียนอู่ทอง

2.7. นิสัยส่วนตัว

2.7.1. ไม่ชอบอยู่กับคนที่ไม่สนิท

3. ช่องทางการติดต่อ

3.1. Puttipong Wef

3.2. [email protected]

4. ความชอบส่วนตัว

4.1. เล่นเกม

4.1.1. เล่นเกม rov

4.2. อาหาร

4.2.1. ต้มยำกุ้ง

4.3. สี

4.3.1. ฟ้า

4.4. กีฬา

4.4.1. เปตอง

5. infographic

6. ประวัตินักวิทยาศาสตร์

6.1. 1

6.1.1. รูป

6.1.2. ชาลส์ ดาร์วิน

6.1.3. Charles Darwin

6.1.4. คิดค้น-ทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ หนังสือการสืบเชื้อสายของมนุษย์และการคัดเลือกโดยสัมพันธ์กับเพศ

6.1.5. ประวัติ-ดาร์วินสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติตั้งแต่วัยเด็ก ชอบการทดลองเกี่ยวกับสัตว์และพืช เขาศึกษาด้านธรรมชาติวิทยามาโดยตลอด จนกระทั่งได้รับเชิญเข้าร่วมเดินทางสำรวจทางทะเลทั่วโลกกับเรือบีเกิล เป็นเวลา 5 ปี

6.1.6. วันเกิด- 12 กุมภาพันธ์ 2352

6.1.7. เสียชีวิตตอนอายุ-73

6.2. 2

6.2.1. รูป

6.2.2. ทอมัส เอดิสัน

6.2.3. Thomas Edison

6.2.4. – ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า – ประดิษฐ์เครื่องบันทึกเสียง – ประดิษฐ์เครื่องถ่ายภาพเคลื่อนไหว – ประดิษฐ์แบตเตอรี่

6.2.5. ประวัติ-เป็นยอดนักประดิษฐ์คนสำคัญของโลกชาวอเมริกา ผลงานของเขาหลายชิ้นได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนให้เป็นสังคมสมัยใหม่ เอดิสันเป็นตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จด้วยความอุตสาหะขยันหมั่นเพียร เขาแทบจะไม่เคยได้เรียนหนังสือในโรงเรียน แต่ทำการศึกษาค้นคว้าทดลองด้วยตัวเองตั้งแต่วัยเด็กจนถึงบั้นปลายของชีวิต เอดิสันสามารถนำเงินที่ได้จากการขายสิทธิบัตรผลงานที่เขาประดิษฐ์ได้ชิ้นแรกมาสร้างโรงงานที่มีห้องปฏิบัติการวิจัยในตัวซึ่งกลายเป็นต้นแบบของโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ด้วยวัยเพียง 23 ปี

6.2.6. วันเกิด-11 กุมภาพันธ์ 2390

6.2.7. เสียชีวิตอายุ - 84

6.3. 3

6.3.1. นิโคลา เทสลา

6.3.2. Nikola Tesla

6.3.2.1. รูป

6.3.3. – ประดิษฐ์ขดลวดเทสลา – ประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ – ประดิษฐ์หลอดฟลูออเรสเซนต์ – คิดค้นวิธีการสื่อสารแบบไร้สาย – คิดค้นรีโมตคอนโทรล

6.3.4. ประวัติ-เป็นนักประดิษฐ์ นักฟิสิกส์ และวิศวกรไฟฟ้าชาวเซอร์เบียน-อเมริกัน เป็นผู้สร้างนวัตกรรมล้ำยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง สิทธิบัตรของเทสลาและผลงานเชิงทฤษฎีของเขากลายเป็นพื้นฐานของระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้งานทั่วโลกในปัจจุบันได้แก่ ระบบจ่ายกำลังหลายเฟส และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นผู้ประดิษฐ์และค้นพบเทคโนโลยีใหม่มากมาย

6.3.5. วันเกิด-10 กรกฎาคม 2399

6.3.6. เสียชีวิตอายุ - 86

7. งานที่4 รูปประจำตัว

8. งานที่5 portfolio

9. งานที่6

9.1. ข้อมูลส่วนตัว

9.2. ประวัติการศึกษา

10. งานที่ 7

10.1. กิจกรรม

10.1.1. 1

10.1.2. 2

10.2. ประกาศนียบัตร

10.2.1. 1

10.2.2. 2

11. งานที่8

11.1. หลักฐานการศึกษา

11.1.1. ประวัติการศึกษา

11.2. หลักฐานแสดงตัวตน

11.2.1. ประวัติส่วนตัว

12. งานที่9

12.1. คำนำ

12.2. สารบัญ

13. งานที่10

13.1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

13.1.1. 1

13.1.1.1. พาวเวอร์ซัพพลาย

13.1.1.2. Power Supply

13.1.1.3. เป็นอุปกรณ์หลักที่จ่ายไฟให้กับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งอยู่ภายในตัวละคร ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ตามบ้านจาก 220 โวลต์ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 3 ชุดคือ 3.3 และ 5 โวลต์สำหรับการจ่ายกระแสไฟให้กับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์และ 12 โวลต์เพื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์มอเตอร์ สก์ไดรว์ต่างๆรวมถึงพัดลมระบายอากาศด้วย

13.1.1.3.1. เป็นตัวเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์หรือแฟ้มงานต่าง ๆ ล้วนถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ ฮาร์ดดิสก์คือสมองส่วนความทรงจำของคอมพิวเตอร์นั่นเอง

13.1.1.4. พาวเวอร์ซัพพลาย(Power Supply) % AD% E0% B8% A3% E0% B9% 8C% E0% B8% 8B% E0% B8% B1% E0% B8% 9E% E0% B8% 9E% E0% B8% A5% E0% B8% B2 % E0% B8% A2power อุปทาน /

13.1.2. 2

13.1.2.1. ฮาร์ดดิสก์

13.1.2.2. Hard disk

13.1.3. https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5% E0% B9% 88% E0% B8% 82% E0% B8% AD% E0% B8% 87% E0% B8% AE% E0% B8% B2% E0% B8% A3% E0% B9% 8C% E0% B8% 94% E0% B8% 94% E0% B8% B4% E0% B8% AA% E0% B8% 81% E0% B9% 8C-harddisk-% E0% B8% 84% E0% B8% B7% E0 % B8% AD% E0% B8% AD% E0% B8% B0% E0% B9% 84% E0% B8% E0% A3-% B8% A0% E0% B8% B2% E0% B8% A2% E0% B9% 83% E0% B8% 99% E0% B8% A1% E0% B8% B5% E0% B8% AA% E0% B9% 88% E0% B8% A7% E0% B8% 99% E0% B8% 9B% E0% B8% A3% E0% B8% B0% E0% B8% 81% E0% B8% AD% E0% B8% 9A% E0% B8% AD% E0% B8% B0% E0% B9% 84% E0% B8% A3% E0% B8% 9A% E0% B9% 89% E0% B8% B2% E0% B8% 87 /

13.1.4. 3

13.1.4.1. การ์ดแสดงผล

13.1.4.2. Display Card

13.1.4.3. https://sites.google.com/site/watcharintr/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81 % E0% B8% AA% E0% B8% 94% E0% B8% 87% E0% B8% 9C% E0% B8% A5% 28displaycard 29%

13.1.5. เดิมทีคืออุปกรณ์ที่จัดอยู่ในส่วน Output ทำหน้าที่ในการรับสัญญาณ และนำข้อมูลจากภาคประมวลผลมาเป็นสัญญาณภาพ แล้วส่งต่อให้จอมอนิเตอร์อีกทีหนึ่ง เพื่อแสดงเป็นภาพให้เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา

13.2. ซอฟแวร์ในการทำงาน

13.2.1. 1

13.2.1.1. ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์

13.2.1.2. Disk Defragmenter

13.2.1.3. การจัดเรียงข้อมูลของไฟล์ต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในเอกสารมีความต่อเนื่องหรือเรียงเป็นระบบต่อกันเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับคือความสามารถในการอ่านข้อมูลของไฟล์ที่จะมีการอ่านข้อมูลได้เร็วขึ้น

13.2.1.4. ҹ Defrag 촴ʡ Ѻ÷ӧҹͧк

13.2.2. 2

13.2.2.1. WinRAR

13.2.2.2. วินอาร์

13.2.2.3. มีหน้าที่ เอาไว้ บีบย่อ ไฟล์ (File) เช่นเดียวกับ โปรแกรม Winzip แต่พิเศษกว่า Winzipคือ โปรแกรม WinRAR สามารถที่จะ ทำการบีบข้อมูลนามสกุล .ZIP หรือจะเป็น .RAR ได้ อีกทั้งยังคลายไฟล์นามสกุล .ARJ , .CAB , .LZH , .ACE , .TAR , .GZ , .UUE ได้ ช่วยให้ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บและสะดวกในการส่งต่อไปยังผู้ใช้อื่นๆ

13.2.2.4. https://www.mindphp.com/ คู่มือ / 73- คืออะไร / 2037-winrar- คืออะไร. html ที่