Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Prey by Mind Map: Prey

1. sprey

2. maykıl Frey

3. pire

4. püre

5. play

6. pile

7. paraguay

8. file

9. Üç PİRE avcisi varmış. Avcılar köpeğin vücudundaki bütün PİREleri AVLAMIŞLAR.

10. Avcılar domuz AVLAMAK için bir yere gitmişler domuza silahla SPREY atmışlar.

11. Sinek demiş ki 'beni AVLAMAK için SPREYİ bana sıktı.'