Founder Emarald Thảo Thắng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Founder Emarald Thảo Thắng by Mind Map: Founder Emarald Thảo Thắng

1. BA MẸ Phi Tô

1.1. Thím Liên

1.2. Cô Bích

1.3. Chị Oanh

1.3.1. Cô Tú Ly

1.4. Mợ Nhung

1.5. Mợ Thủy

1.6. Chị Huệ

1.7. Mợ Thủy Hoài

1.8. Mợ Thủy Tiển

1.9. Bác 5

1.10. Con dâu bác 5

1.11. Cô Thành

1.12. Cô Quyền

1.13. Bác Lan

1.14. Cô Trang

1.15. Bác Minh CA

2. Anh Thắng

3. Đồng nghiệp Đông Hưng

3.1. Chị Quyến

3.2. Chị Quỳnh

3.3. Chị Quyên

3.4. Chị Tú

3.5. Chị Hiền

3.6. Chị Nhài

3.7. Loan Ngọc

3.8. Đông Hưng

4. Bạn FTU - Thái Dương

4.1. Thùy Dương

4.1.1. Oanh 95

4.2. Quang

4.3. Danh

4.4. Phú

4.5. Mai Hương

4.6. Bích Thủy

4.7. Công Linh

4.8. Khánh Trâm

5. Hà bạn cấp 1- Phi Tô

5.1. Yến

5.2. Tuyết

5.3. Nha

5.4. Hoạt

5.5. Toàn

5.6. Trang

6. Chị Hồng Bình Phước