IKT naudojimas biologijos pamokose

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT naudojimas biologijos pamokose by Mind Map: IKT naudojimas biologijos pamokose

1. Įžanginė dalis

1.1. Kurso aprašymas, tikslas, uždaviniai, mokymosi strategija, ištekliai, proceso žymėjimas.

1.2. IKT panaudojimo patirties identifikavimo klausimynas

1.3. Suaugusiųjų švietėjų vadovas

1.4. Informaciniai šaltiniai

1.4.1. Terminų žodynas

1.4.2. StepUp projekto svetainė

2. 1 modulis. Mokymų planavimas ir koordinavimas.

2.1. Plačiau apie mokymų planavimo

2.2. Plačiau apie Evernote programinę priemonę

2.3. 1 dalis. Suaugusiųjų mokymosi rengimo planavimas

2.4. 2. dalis. Pasirengimas darbui Evernote sistemoje