ส่วนประกอบของตา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ส่วนประกอบของตา by Mind Map: ส่วนประกอบของตา

1. เนื้อเยื่อชั้นนอก

1.1. สเคลอรา

1.1.1. กระจกตา

1.1.1.1. ช่วยให้มีการหักเหแสงมากขึ้น

1.1.2. ตาขาว

1.1.2.1. มีเส้นเลือดฝอย

2. เนื้อเยื่อชั้นกลาง

2.1. คอรอยด์

2.1.1. เลนส์ตา

2.1.1.1. ควบคุมความยาวโฟกัสของเลนส์

2.1.1.2. บางลงเมื่อมองวัตถุที่อยู่ไกล, ป่องออกเมื่อมองวัตถุที่อยู่ใกล้

2.1.2. ม่านตา

2.1.2.1. มีสีต่างๆ ตามเชื้อชาติ

2.1.3. รูม่านตา

2.1.3.1. รูจะหรี่เมื่อมีแสงเข้าตามาก, รูจะขยายเมื่อแสงน้อย

2.1.4. กล้ามเนื้อยึดเอ็นตา

2.1.4.1. คอยปรับโฟกัสเพื่อให้เกิดภาพที่ชัดที่สุดบนเรตินา

3. เนื้อเยื่อชั้นใน

3.1. เรตินา

3.1.1. มีเซลล์รับแสงอยู่ 2 ชนิด

3.1.1.1. เซลล์รูปแท่ง

3.1.1.1.1. บอกปริมาณแสง

3.1.1.1.2. ทำงานได้ดีในที่มืด

3.1.1.2. เซลล์รูปกรวย

3.1.1.2.1. บอกสี

3.1.1.2.2. ทำงานได้ดีในที่สว่าง

3.1.2. โฟเวีย

3.1.2.1. จุดรับภาพที่ชัดที่สุดบนเรตินา

3.1.3. จุดบอด

3.1.3.1. จุดที่ไม่สามารถรับภาพได้

3.1.4. ประสาทตา

3.1.4.1. รวบรวมข้อมูลที่มองเห็นส่งไปยังสมอง