Khách hàng không muốn sử dụng template của HR2B và cung cấp dữ liệu tính lương không đầy đủ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Khách hàng không muốn sử dụng template của HR2B và cung cấp dữ liệu tính lương không đầy đủ by Mind Map: Khách hàng không muốn sử dụng template của HR2B và cung cấp dữ liệu tính lương không đầy đủ

1. Tiến trình

1.1. Khách hàng cung cấp dứ liệu

1.1.1. Cung cấp không đầy đủ

1.2. Nhập thông tin vào hệ thống

1.2.1. Tốn thời gian

1.3. Thực hiện tính lương

1.4. Làm các báo cáo kèm theo

1.5. Gửi khách hàng check và apporve

1.5.1. Gửi lại thông tin để cập nhật

1.6. thực hiện template báo cáo chi phí cho bộ phận tài chính

2. Con người

2.1. sự hiểu biết lẫn nhau

2.2. làm việc theo tiêu chuẩn

2.3. phục vụ nhiều khách hàng

2.4. chưa hiểu nhiều về qui trình làm việc của công ty

2.5. Có 3 nhân sự phục vụ dịch vụ

2.6. Linh hoạt phục vụ khách hàng

3. Địa điểm

3.1. Có 2 site: Hà Nội và Hồ Chí MInh

3.1.1. Liên hệ cơ quan chủ quan sẽ khó khăn hơn

3.2. Key contact làm việc tại Hà Nội và Singapore

3.2.1. khó liên hệ để lấy thông tin cần gấp

4. Sự cung cấp

4.1. Tính lương hàng tháng

4.2. Xử lý tăng/giảm, điều chỉnh BHXH

4.3. Thực hiện khai báo và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

4.4. Chuyển lương cho nhân viên, bảo hiểm và thuế

4.5. Thực hiện các báo cáo cho cơ quan quản lý

5. Khách hàng

5.1. Khách hàng không biết nhiều về nhân sự

5.2. Người quản lý nhân sự là người nước ngoài

5.3. Không am hiểu luật lao động Việt Nam

5.4. Quen sử dụng template củ nhà cung cấp củ

5.5. Mong muốn sử dụng dịch vụ tốt