CÔNG CHÚNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÔNG CHÚNG by Mind Map: CÔNG CHÚNG

1. giới truyền thông

1.1. báo chí, truyền hình, internet,...

1.2. giúp doanh nghiệp tạo được thiện cảm của xã hội

1.3. CƠ HỘI : quảng bá hình ảnh grab trên Facebook miễn phí và tiện lợi, dễ dàng tiếp cận đến mọi người, dễ tạo được thiện cảm và thu hút khách hàng

1.4. THÁCH THỨC : chỉ cần một cá nhân hoặc báo chí viết sai lệch về sự thật sẽ tạo hình ảnh xấu trong lòng mọi người

1.5. NHIỆM VỤ : tận dụng tốt các phương tiện truyền thông miễn phí như facebook để đưa hình ảnh grabbike gần gũi hơn với mọi người

1.6. ĐỀ XUẤT : đối thủ của grab là goviet đã mời Sơn Tùng MTP về làm đại sứ thương hiệu thì grab nên mời nhóm nhạc BTS về để quảng bá hình ảnh vì fan của nhóm nhạc BTS rất đông và phần lớn là học sinh cấp 2 nên sẽ có nhu cầu đi grabbike nhiều

2. giới công quyền

2.1. thực hiện chức năng quản lí nhà nước đối với doanh nghiệp

2.2. CƠ HỘI : giúp grabbike có thể phát triển ở nhiều quốc gia hơn nữa

2.3. THÁCH THỨC : luật ở một số quốc gia sẽ gây khó khăn cho grabbike có thể hoạt động ví dụ như vụ kiện của vinasun và việc Grab đứng ra mua bảo hiểm cho lái xe

2.4. NHIỆM VỤ : doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp chủ trương chính sách của nhà nước

2.5. ĐỀ XUẤT : trước khi đưa grabbike đến hoạt động ở quốc gia nào nên tìm hiểu rõ luật và các quy định về kinh doanh của quốc gia đó

3. giớ tài chính

3.1. các ngân hàng, tổ chức tài chính, cổ đông,...

3.2. quan tâm đến hoạt động kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp

3.3. có thể là nhà cung ứng trong tương lai của doanh nghiệp

3.4. CƠ HỘI : đảm bảo cho grab có nguồn vốn kinh doanh và phát triển

3.5. THÁCH THỨC : nếu grab kinh doanh không hiệu quả các nhà đầu tư sẽ rút vốn và grab có nguy cơ sẽ phá sản

3.6. NHIỆM VỤ : kinh doanh phát đạt, tài chính lành mạnh và thông tin thường xuyên với các nhà đầu tư về tình hình tài chính của doanh nghiệp

3.7. ĐỀ XUẤT : thu hút hợp tác với các hãng điện thoại di động nhằm giảm chi phí mua điện thoại thông minh cho các đối tác là tài xế của nền tảng đặt xe công nghệ này và lắp đặt thiết bị của điện thoại có cài đặt sẵn ứng dụng của Grab tại những nơi đông đúc như sân bay, khách sạn, trung tâm thương mại

4. công chúng nội bộ

4.1. công nhân viên của công ty

4.2. là nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp

4.3. cần được quan tâm, động viên, đánh giá đúng mức

4.4. cần được thông tin thường xuyên về tình hình hoạt động của công ty

4.5. được tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch, quá trình quản lí

4.6. CƠ HỘI : có nhiều hình ảnh đẹp tài xế grabbike như 2 tài xế grabbike chui xuống cống nhặt chìa khóa cho nữ du khách, những hành động nhỏ của tài xế grabbike nhưng sẽ tạo thiện cảm trong lòng mọi người giúp khách hàng grabbike ngày càng tăng

4.7. THÁCH THỨC : ngoài ra còn có các phốt tài xế grabbike đe dọa khách hàng, hủy chuyến, chạy sai đường, sẽ làm khách hàng khó chịu tạo hình ảnh xấu trong mắt khách hàng

4.8. NHIỆM VỤ : đưa ra bộ quy tắc ứng xử và nghiêm khắc với các tài xế chạy xe thiếu an toàn

4.9. ĐỀ XUẤT : đưa ra ưu đãi, tăng lương cho tài xế grabbike để tài xế hoạt động hiệu quả

5. các tổ chức xã hội

5.1. các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng, tổ chức bảo vệ môi trường,...

5.2. ngày càng có tiếng nói trong dư luận xã hội

5.3. CƠ HỘI : nếu tạo được thiện các tổ chức sẽ giúp grabbike quảng bá hình ảnh đẹp với mọi người

5.4. THÁCH THỨC : grabbike gần đây dính các phốt tài xế đe dọa khách hàng và nếu bị các tổ chức xã hội lên tiếng phản đối thì grabbike sẽ mất một lượng khách hàng không nhỏ

5.5. NHIỆM VỤ : doanh nghiệp phải tránh sự lên tiếng phản đối của các tổ chức này

5.6. ĐỀ XUẤT : grabike nên tổ chức các hoạt động từ thiện xây cầu, giúp đỡ người nghèo, mời BTS về biểu diễn cho các trẻ em nghèo ở miền núi xem để tạo thiện cảm với các tổ chức xã hội

6. công chúng rộng rãi

6.1. các cá nhân tổ chức biết đến doanh nghiệp

6.2. CƠ HỘI :có thể trở thành khách hàng của công ty

6.3. THÁCH THỨC :nếu dư luận về công ty là xấu thì hoạt động kinh doanh sẽ gặp khó khăn

6.4. NHIỆM VỤ : theo dõi thường xuyên dư luận công chúng về công ty tham gia các hoạt động từ thiện để tao thiện cảm với mọi người

6.5. ĐỀ XUẤT : grabbike nên mời nhóm nhạc BTS về quảng bá hình ảnh để thu hút thêm khách hàng, nên tuyển thêm các tài xế nữ tuổi từ 18 đến 25 để thu hút thêm các khách hàng nam