การถนอม​อาหาร🤗☺️

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การถนอม​อาหาร🤗☺️ by Mind Map: การถนอม​อาหาร🤗☺️

1. 1​ การถนอมอาหารด้วยความร้อน🍜🍛

1.1. 1.1 ให้ความร้อนอุณหภูมิ​ต่ำกว่า​ 100​ องศาเซลเซียส​ เรียกว่าการพาสเจอไรซ์​ เป็นนทที่ให้ความร้อนประมาณ​ 74 องศา​เซลเซียส​ เป็นเวลา​ 15​ วิ​ แล้วจึงทำให้เย็นอย่างรวดเร็ว​ที่อุณหภูมิ​ 44​ องศาเซลเซียส อาหารที่เหมาะสม​กับวิธีนีีได้แก่​ นมและน้ำผลไม้🥛🍹 1.2 ให้ความร้อนสูงกว่าม​ 100​ องศาเซลเซียส​ เรียกว่าสเตอริไลซ์ อาหารที่ผ่านกระบวนการนี้คือเป็นอาหารปอดเชื้อ🍱🥗

2. การถนอมอาหารในอุณหภูมิ​ต่ำ😝🤤

2.1. 2.1 การถนอมอาหารโดยใช้อุณหภูมิ​ต่ำกว่าจดเยือกแข็ง​ วิธีนี้เก็บได้นานเป็นปี👏