จุลินทรีย์ในอาหาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
จุลินทรีย์ในอาหาร by Mind Map: จุลินทรีย์ในอาหาร

1. 🚩ประโยชน์ ช่วยป้องกันและรักษาโรค ช่วยย่อยอาหารและกระตุ้น ให้มีสุขภาพดีได้ และสามารถนำมาทำ ปลาร้า ผักดอง นมเปรี่ยวได้

2. 🔷 สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า☻

3. 🚫โทษ สาหร่ายที่มีขนาดเล็กบางชนิด ที่สร้างสารพิษและปล่อยสู่แหล่งน้ำเมื่อเกิดการเติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างสารพิษได้🔥

4. 🍒🍒ประโยชน์ สามารถนำมาทำเป็นอาหารใช่ในการกำจัดน้ำเสีย ใช้เป็นปุ๋ย ชีวภาพ ใช้เป็นอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง🍎🍎

5. =🇧🇷 เป็นชื่อเรียกสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมีลักษณะคล้ายพืชแต่ไม่มีส่วนเป็นราก ลำต้นและใบที่แท้จริงมีขนาดตั้งแต่เล็กมากมีเซลล์เดียวไปถึงขนาดใหญ่ ที่มีเซลล์จำนวนมาก🇧🇷

6. 👹👹โทษ ราบางชนิดปนเปื้อนอยู่บนกระดาษ และบางชนิดอยู่ในอากาศราบางชนิดสามารถสร้างสารพิษ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของ มนุษย์และสัตว์🐢🦁

7. ประโยชน์💀👽 สามารถนำมาหมักเป็น ซีอิ้วได้ สร้างสารอาหารแห้งได้ราบางชนิด สามารถนำมาใช้ควบคุมทำลายหรือยับยั้งเชื้อรา ในดินสาเหตุโรคพืช ที่ก่อให้เกิดอาการโรค "รากเน่า"

8. = จุลินทรีย์ในฟังใจ(Fungi)ราเจริญเติบโตในภาวะที่มีอากาศเท่านั้น

8.1. เชื้อรา

9. โทษ💀👽 ทำให้เกิดการเน่าเสียของอาหาร ซื่งจะเจริญเติบโตในอาหาร

10. = เป็นเซลล์เดียวมีรูปร่างหลายแบบ เช่น รูปร่างกรม หรือ สามเหลี่ยมส่วนใหญ่จะไม่อาศัยแบบเพศ

11. ประโยชน์ = สามารถนำมาทำขนมปัง และ เครื่องดืมแอลกอฮอล์หลายชนิดได้

12. ยีสต์

13. สาหร่าย

14. แบคทีเรีย