TEKNOLOGI DAN MEDIA PENGAJARAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TEKNOLOGI DAN MEDIA PENGAJARAN by Mind Map: TEKNOLOGI DAN MEDIA PENGAJARAN

1. Definisi

1.1. Media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadi proses pembelajaran.

1.2. Menurut Heinich (2002), jika media membawa mesej tentang pengajaran, maka media digelar sebagai media pengajaran.

1.3. Menurut Brown (1973), mengungkapkan bahwa media pengajaran yang digunakan dalam kegiatan pengajaran dapat mempengaruhi keberkesanan pengajaran. Pada mulanya, media pengajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu guru untuk mengajar dan yang digunakan adalah alat bantu visual.

1.4. Media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadi proses pembelajaran.

2. Manfaat teknologi pendidikan dalam PdP

2.1. 1. Memperjelaskan penyampaian mesej - perkataan disertakan gambar, animasi, bunyi dan muzik disertakan.

2.2. 2. Mengatasi batasan ruang, waktu dan pancaindera - objek yang terlalu besar atau kecil dapat digantikan dengan model, gambar, transparensi, filem atau video. - Gerak yang terlalu lambat atau cepat dapat dibantu dengantimelapse atau high speed photography

2.3. 3. Penggunaan media pengajaran secara betul dan bervariasi - dapat mengatasi sikap pasif pelajar - timbulkan minat , meningkatkan interaksi dan kefahaman pelajar tentang realiti. - pelajar boleh belajar sendirian (bebas medan) mengikut kemampuan dan keselesaan masing-masing.

2.4. 4. Pengalaman dan persepsi yang sama - belajar secara berulang bantu pelajar membentuk persepsi yang sama dan tepat tentang sesuatu konsep atau prinsip. - mengelakkan kesulitan kepada kaum guru dalam menghadapi sukatan kurikulum yang sering berubah-ubah.

3. Contoh teknologi pendidikan dalam PdP

3.1. Microsoft Office

3.2. World Wide Web (www)

3.3. Kalkulator Grafik

3.4. LCD

3.5. Microsoft Office

4. Contoh teknologi pendidikan dalam PdP