การเน่าเสียของอาหาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเน่าเสียของอาหาร by Mind Map: การเน่าเสียของอาหาร

1. การเน่าเสียของสัตว์และผลิตภัณฑ์

1.1. มีลักษณะ เกิดเมือกบริเวณผิวหน้ามักพบในเนื้อสัตว์ที่แช่เย็นที่มีความชื้นสูง เนื้อสัตว์จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวและสีน้ำตาล เกิดแผ่นเขียวบนเนื้อสัตว์ เหม็นเน่า

2. การเน่าเสียของไข่ไก่และไข่เป็ด

2.1. มีลักษณะ บนผิวไข่มีเส้นใยรามีกลิ่นเหม็นดินโคลนมีจุดสีดำ มีลักษณะคล้ายคัสตาร์ด

3. การเน่าเสียของสัตว์น้ำ

3.1. มีลักษณะ ลำตัวมีรอยด่าง เกล็ดหลุดง่าย นัยน์ตาขุ่นมัว เนื้อเหลวใช้นิ้วกดแล้วมีรอยนิ้ว เหงือซีด มีกลิ่นคาวเน่า มีเมือก ลำตัวอ่อน

4. การเน่าเสียของนม

4.1. มีลักษณะ เกิดเมือกบริเวณผิวหน้าของนม มีรสเปรี้ยว มีกลิ่นเหม็นเน่า น้ำนมเปลี่ยนสี

5. การเน่าเสียของอาหารกระป๋อง

5.1. มีลักษณะ อาหารภายในกระป๋อง มีสี กลิ่น รส ปิดปกติ ส่วนของอาหารที่เป็นของเหลวมีลัษณะเป็นขุย อาหารภายในกระป๋องมีกลิ่นเหม็นเน่า