การเน่าเสียของอาหาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเน่าเสียของอาหาร by Mind Map: การเน่าเสียของอาหาร

1. การเกิดเมื่อบริเวณผิวหน้ามาพบเนื้อสัตว์แช่เย็นไว้ที่มี ความชื้นสูงเกิดจากแบคทีเรียการเปลี่ยนแปลงของ เนื้อสัตว์จะมีการเปลี่ยนแปลงสีจากสีแดงเป็นสีเขียว หรือสีน้ำตาลเป็นเกิดจากแบคทีเรีย

2. การเน่าเสียของไข่เป็ดและไข่ไก่ไข่เป็ดและไข่ไก่ผลิตภัณฑ์ของสัตว์ปีกจำพวกเป็ดไก่ไข่ เป็นอาหารยอดนิยมที่รับประทานกันทั่วไปคุณค่าทางโภชนาการสูงและสามารถนำไปประกอบอาหารได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานแหล่งจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในไข่ไก่ไข่ไก่และ ไข่เป็ดนำมาล้างน้ำให้สะอาดนำภาชนะบรรจุไข่ดอง และสภาพแวดล้อม ที่เลี้ยงหรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นมือของคนที่เก็บไข่จาก ฟาร์มไปสู่ร้านค้าคนขายไข่คนปรุงอาหารเป็นต้นโดยปกติแล้วใครใหม่ส่วนใหญ่ภายในไข่และนอกมักจะปลอดเชื้อจากระยะต่อมาจะพบจุลินทรีย์เติบโตบริเวณเปลือกไข่ ภายใต้ภาวะแวดล้อมที่สมดุลจากจุลินทรีย์บุกรุกเข้าสู่ภายในไข่และ การเสียได้

3. อาหารเน่าเสียของสัตว์น้ำ อาหารเน่าเสียของสัตว์น้ำได้แก่ปลากุ้งปูหอยหมึกและอื่นๆ จากแหล่งน้ำทุกชนิดเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ ของมนุษย์และสัตว์อาหารจากสัตว์น้ำที่ได้จากแหล่งน้ำเค็มเรียกว่าอาหารทะเลจุลินทรีย์ที่ ปนในสัตว์น้ำแหล่งน้ำที่จัดอาศัยอยู่จุลินทรีย์ปักบนทางอาหารผิวเหงือก ของสัตว์น้ำบรรจุสถานที่เก็บเรือและเครื่องมือ ที่ใช้จับสัตว์น้ำน้ำแข็งที่แช่สัตว์น้ำน้ำที่ล้างสะอาดสัตว์น้ำคนจับ คนขายปลาปรุงอาหารเป็นต้น