Sở thích

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sở thích by Mind Map: Sở thích

1. ăn uống: PIZZA, HAMBURGER, BREAD, SUSHI, SAUSAGES

2. Nghe nhạc: Kpop, Vpop, USA

3. Nhóm nhạc: HKT, TEEN TOP, BLACK PINK,

4. Đọc sách: Tiếng Anh, Lịch Sử

5. Môn học: Tin học, Tiếng Anh, Kĩ thuật, Mĩ thuật

6. Coi Youtube: Vannie in wonderland,V..V..

7. Môn Thể Thao: Cầu Lông, Chạy xe đạp

8. Trò Chơi: Hockey, Football,Volleyball, Basketball

9. Quần áo: JSB, H&M

10. Xem phim: Doraemon, Pikachu, 7 viên ngọc rồng