สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ by Mind Map: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

1. การเข้าชม

1.1. เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท, นักเรียน/นักศึกษา 10 บาท ผู้สูงอายุเกิน 60 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พระภิกษุสามเณร และผู้พิการ ไม่เสียค่าเข้าชม ค่ารถบริการนำชมสวน ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท รถบัส คันละ 200 บาท รถยนต์ 4 ล้อ คันละ 100 บาท

2. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่เดินทางสะดวกด้วยรถยนต์ส่วนตัว และ รถสองแถว ที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตร์ฯ อยู่ที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ติดถนนแม่ริม – สะเมิง (1096) ถนนสายท่องเที่ยว อ.แม่ริม

3. เปิดให้เข้าชมในปี พ.ศ.2545 มีทั้งหมด 4 โรงเรือนขนาดใหญ่ และ 8 โรงเรือนเล็ก อยู่ลึกเข้าไปจากปากทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์ฯ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

4. เรือนแสดงไม้ป่าทังหมด

4.1. 1. เรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น

4.2. 2. เรือนไม้น้ำ

4.3. 3. เรือนกล้วยไม้และเฟิร์น

4.4. 4. เรือนพืชทนแล้ง

4.5. 5. เรือนรวมพรรณบัว

4.6. 6. เรือนแสดงพันธุ์สัปปะรดสี

4.7. 7. เรือนแสดงบอนสีและหน้าวัว

4.8. 8. เรือนแสดงส้มกุ้ง จัดแสดงพืชสกุลส้มกุ้งที่รวบรวมจากในประเทศและต่างประเทศ

4.9. 9. เรือนแสดงไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ด่าง จัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับ

4.10. 10. เรือนแสดงไม้ไทยหายาก จัดแสดงไม้ไทยและไม้ไทยหายากชนิดต่างๆ มีป้ายชื่อบอกรายละเอียดโดยย่ออย่างชัดเจน

5. การเที่ยวชมตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

5.1. ยังมีให้เลือกอีกหลายเส้นทาง เส้นทางที่นิยมกันมาก อย่างเช่น เส้นทางน้ำตกแม่สาน้อย-สวนหิน-เรือนกล้วยไม้ไทย เริ่มเดินจากน้ำตกแม่สาน้อย ผ่านสวนหิน เส้นทางนี้คนไม่ค่อยรู้จัก อยู่ที่บริเวณด้านหน้าสวนพฤกษศาสตร์ ฝั่งติดถนนใหญ่ ใกล้ร้านกาแฟอเมซอน บรรยากาศร่มรื่น เป็นธรรมชาติ

6. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

6.1. ป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตให้ความรู้ทางพืช ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชได้อย่างน่าสนใจ จัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ ส่วนก้าวแรกของนักพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย ส่วนผจญภัย 10 ป่าไทย ส่วนมหัศจรรย์ผึ้งและดอกไม้ และโซนสุดท้ายที่เพิ่มขึ้นมาใหม่มีภาพ 3 มิติที่ผนังให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป

7. Canopy Walkway

7.1. ทางเดินลอยฟ้า (Canopy Walkway) เป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีระยะทางประมาณ 400 เมตร สูงเหนือกว่าพื้นดิน 20 เมตร ซึ่งสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงาม แบบพาโนราม่า เห็นวิวดอยหม่อนคว่ำหล้องได้อย่างชัดเจน โดยออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบ ลักษณะโครงสร้างทำจากเหล็กกล้า แข็งแรง มีจุดชมวิวจากระเบียงยื่นออกไปด้านข้างและรั้ว เป็นกระจกใสสามารถมองลงไปด้านล่างได้