La lectura

La lectura

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
La lectura by Mind Map: La lectura

1. Definició

1.1. És reconèixer una paraula que forma part del nostre vocabulari i relacionar-la amb el seu significat.

1.2. Ha d'estar orientada a la comprensió i no a la mecanització del procés lector.

1.3. Activitat que afavoreix el desenvolupament intel·lectual de les persones.

2. Què significa llegir

2.1. Procés actiu: Interactuem amb el text per donar-li sentit.

2.2. Procés d'interacció entre qui llegeix i el text. El lector relaciona els seus coneixements previs amb el text amb la finalitat d'entendre'l.

2.3. Aconseguir un objectiu: la finalitat de la lectura està lligada amb la interpretació del text.

3. Funcions

3.1. Utilitària

3.1.1. Interpretació i comprensió d'un text.

3.2. Socialitzadora

3.2.1. S'estableix un vincle d'interacció entre el lector i l'escriptor. El lector pot descobrir vivències i experiències a través del relat (analitzar i reflexionar).

3.3. Formativa

3.3.1. Enriquiment personal amb assimilació de coneixements, generar opinió pròpia i exercitar la capacitat crítica.

3.4. Lúdica

3.4.1. Promou la creativitat i la imaginació del lector.

4. Nivells de la lectura

4.1. 1er. Desxifrar els signes gràfics.

4.2. 2on. Comprendre el que es desxifra.

4.3. Reflexionar i interpretar el missatge que es llegeix.

5. Conclusions

5.1. És més que comprendre informació del text.

5.2. Fer-la servir com a oci i gaudiment, com a instrument d'aprenentatge i d'obtenció d'informació.

5.3. És un aprenentatge complex i es va recomponent i reconstruint a mesura que la fem servir.

6. Llegim per

6.1. Saber llegir

6.2. Aprendre

6.3. Gust per la lectura