Asmeninės karjeros valdymas

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Asmeninės karjeros valdymas by Mind Map: Asmeninės karjeros valdymas

1. Įvadas į kursą

1.1. Kurso pristatymas, tikslas, uždaviniai, pagrindinės kompetencijos

1.2. Pagrindinė literatūra

1.3. Savarankiška užduotis atsiskaitymui

2. 1 tema. Karjeros valdymo sampratų įvairovė.

2.1. Karjeros samprata

2.2. Pagrindiniai karjeros aspektai

2.3. Darbo ir mokymosi sąsajos su karjera

2.4. Karjeros valdymo samprata šiandien

2.5. Literatūra

2.6. Praktinė užduotis