Chiến lược SEO Polaris FnB (6 tháng tiếp theo)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chiến lược SEO Polaris FnB (6 tháng tiếp theo) by Mind Map: Chiến lược SEO Polaris FnB (6 tháng tiếp theo)

1. Bộ từ khóa chính

1.1. QR Order

1.2. Phần mềm quản lý nhà hàng - quán ăn

1.3. Phần mềm quản lý quán cà phê

1.4. Phần mềm quản lý trà sữa

1.5. Mở quán cà phê

1.6. Đây là bộ từ khóa chính: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Oir0GOoPDvAqHAX_SwN7lMQJXeWQ9397tVNuW5zbpo/edit#gid=0

2. Bộ từ khóa phụ

2.1. Xây dựng xung quanh nhóm chủ đề chính để viết bài

2.2. Bộ từ khóa phụ:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RvuNcN0oORp1yWo-J7MRwfJkFsuWDOrXPuG9yIhDIDs/edit#gid=0

3. Triển khai backlinks

3.1. Hệ thống vệ tinh tự xây dựng 5-10 domain website (Mỗi site từ 30-40 bài viết)

3.2. Hệ thống vệ tinh blog 2.0: wordpress, blogspot... (10 website)

3.3. Triển hệ thống social netword website khoảng 300-400 domain

3.4. Triển khai backlinks từ báo chí

3.5. Triển khai các links diễn đàn từ 30-40 domain

3.6. Mỗi ngày update từ 10-15 domain khi triển khai hệ thống backlinks

4. Nhóm chủ đề bài viết xoay quanh

4.1. Cà phê

4.2. Nhà hàng

4.3. Quán ăn

4.4. Trà sữa

5. Bài viết

5.1. Từ 400-500 bài viết website đi vào ổn định

5.2. Mỗi ngày viết từ 1-2 bài viết

5.3. Số lượng chữ bài viết 800-1000 từ

6. Xây dựng landingpage

6.1. Nhóm từ khóa thương hiệu QR ORDER nằm trên trang chủ

6.2. Phần mềm quản lý nhà hàng - quán ăn

6.3. Phần mềm quản lý quán cà phê

6.4. Phần mềm quản lý trà sữa

6.5. Kinh doanh cà phê - mở quán cà phê: Yêu cầu làm landingpage khoảng 2000-2500 chữ

6.5.1. Sườn viết bài

6.5.1.1. Giới thiệu

6.5.1.2. Những ý tưởng

6.5.1.3. Các loại kinh doanh quán cafe

6.5.1.4. Khi kinh doanh cafe cần có những gì

6.5.1.4.1. Lựa chọn thương hiệu

6.5.1.4.2. Lựa chọn mặt bằng

6.5.1.4.3. Vốn kinh doanh

6.5.1.4.4. Thiết kế quán

6.5.1.4.5. Menu quán

6.5.1.4.6. Thiết bị - dụng cụ

6.5.1.4.7. Phần mềm Polaris FNB

6.5.1.5. Những kinh nghiệm khi mở quán cafe

6.5.1.5.1. Marketing

6.5.1.5.2. Thu hút khách hàng

6.5.1.5.3. Quản lý

6.6. Kinh doanh nhà hàng - mở nhà hàng 2000-2500 chữ

6.6.1. Sườn viết bài

6.6.1.1. Giới thiệu

6.6.1.2. Những ý tưởng

6.6.1.3. Các loại kinh doanh nhà hàng

6.6.1.4. Khi kinh doanh nhà hàng cần có những gì

6.6.1.4.1. Lựa chọn thương hiệu

6.6.1.4.2. Lựa chọn mặt bằng

6.6.1.4.3. Vốn kinh doanh

6.6.1.4.4. Thiết kế quán

6.6.1.4.5. Menu quán

6.6.1.4.6. Thiết bị - dụng cụ

6.6.1.4.7. Phần mềm Polaris FNB

6.6.1.5. Những kinh nghiệm khi mở quán nhà hàng

6.6.1.5.1. Marketing

6.6.1.5.2. Thu hút khách hàng

6.6.1.5.3. Quản lý

6.7. Kinh doanh trà sữa 2000-2500 chữ

6.7.1. Sườn viết bài

6.7.1.1. Giới thiệu

6.7.1.2. Những ý tưởng

6.7.1.3. Các loại kinh doanh nhà hàng

6.7.1.4. Khi kinh doanh trà sữa cần có những gì

6.7.1.4.1. Lựa chọn thương hiệu

6.7.1.4.2. Lựa chọn mặt bằng

6.7.1.4.3. Vốn kinh doanh

6.7.1.4.4. Thiết kế quán

6.7.1.4.5. Menu quán

6.7.1.4.6. Thiết bị - dụng cụ

6.7.1.4.7. Phần mềm Polaris FNB

6.7.1.5. Những kinh nghiệm khi mở quán trà sữa

6.7.1.5.1. Marketing

6.7.1.5.2. Thu hút khách hàng

6.7.1.5.3. Quản lý