Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Perspectives on Learning (Phillips & Soltis, 2009) by Mind Map: Perspectives on Learning (Phillips & Soltis, 2009)
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Perspectives on Learning (Phillips & Soltis, 2009)

01. Introduction

Variëteit in theorieën

Waarom zijn er leertheorieen nodig?

02. Classical Theories

Hoe komt het dat een leerder in staat is om iets nieuws te begrijpen?

Plato (428?-347 B.C.)

John Locke (1632-1704)

03. Behaviorism

Behaviorisme ontstaan vanuit stroming moderne psychologie na 1870

Klassieke conditionering

Operante conditionering

Sterke- en zwakke punten

04. Problem Solving, Insight, and Activity

"Every learner is active, both mentally and physically, when engaged in learning"

Gestalt-theorie

Inquiring

05. Piagetian Structures and Psychological Constructivism

Jean Piaget (1896 - 1980)

Constructivisten

06. Social Aspects of Learning

"Learners by necessity belong to social groups"

Lev Vygotski (1896 - 1934)

gesitueerde cognitie, gesitueerd leren

cultuur

07. Cognitive Structures and Disciplinary Structures

David Ausubel

het leren van een discipline is het leren van zijn structuur

08. Transfer of Learning

transfer van leren wordt gerelateerd aan de concepten mentale- en formele discipline

Herbert Spencer (midden 19e eeuw)

Het betreft ook fysieke vaardigheden, en zaken als attitudes en competenties.

"You cannot transfer the fruits of your learning if you haven't learned anything" (p.84)

Bransford & Schwartz

09. The Cognitive Science Approach

anologie met computers

de architectuur van het brein is grotendeels afhankelijk van de architectuur van de hersenen

heuristische waarde voor wetenschappers

heuristische waarde voor docenten

Tekortkomingen computermodel

terug naar Plato

10. Arguments and Issues

Table 1. Summary of Arguments and Issues (p.102)