องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. ฮาร์ดแวร์หมายถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเช่นคีย์บอร์ดเมาส์จอภาพ

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบเช่นระบบปฏิบัติการวินโดว์สระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานด้านต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้เช่นซอฟต์แวร์กราฟิกซอฟต์แวร์ประมวลผล

3. ข้อมูล

3.1. ข้อมูลจะถูกรวบรวมและป้อนเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้ามามีโครงสร้างในการจัดระเบียบระบบการจัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็วและมีข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำก่อนที่จะถูกย้ายไปในหน่วย เก็บข้อมูล

4. บุคลากร

4.1. บุคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของระบบสารสนเทศในที่นี้หมายถึงการสร้างระบบสารสนเทศและบุคลากรที่เป็นผู้สร้างระบบสารสนเทศ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1. ระบบสารสนเทศต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ