New User

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
New User by Mind Map: New User

1. Source

1.1. New

1.1.1. New thật sự

1.1.2. New tạo lại

1.1.3. New acc phụ

1.1.4. New spam/clone

1.2. Return

1.2.1. Return do đổi máy, mượn máy

1.2.2. Return do lâu ngày dùng lại

1.2.3. Return do logout/login

1.3. Đổi sim mới

2. User case/Value

2.1. Type

2.1.1. Family

2.1.2. Work, partner

2.2. Value

2.2.1. Value lưu trữ

2.2.1.1. Ảnh

2.2.1.2. Files

2.2.1.3. File dung lượng lớn(video)

2.2.2. Chat với gia đình, đồng nghiệp

3. User flow

3.1. Login flow

3.1.1. Đăng nhập

3.1.1.1. Form đăng nhập không thân thiện với new user

3.1.1.2. Có account rồi cũng chưa có mật khẩu để đăng nhập

3.1.1.3. Liệt kê lại các user case quên mật khẩu, nhập sai, gõ thử ....

3.1.1.4. Có bắt user login nhiều quá hay không ?

3.1.1.5. QR Login

3.1.1.6. Reset password, sai password

3.1.2. platform

3.1.2.1. PC

3.1.2.1.1. Dùng bản installer hay portable

3.1.2.1.2. Tại sao user dùng bản portable

3.1.2.2. Web

3.1.2.2.1. Tại sao user lại dùng web ?

3.2. Sync message

3.2.1. PC User

3.2.2. Mobile user

3.2.2.1. Đồng bộ từ mobile > server > PC

3.2.2.2. Hiện tại chỉ sync 10 conv gần nhất, mỗi conv sync 20 msg( check QoS với Toàn)

3.2.2.2.1. sync lỗi ? thông báo ntn ?

3.2.2.2.2. retry sync ntn ?

3.2.2.2.3. sync bao nhiêu conv ?

3.3. Search friends

3.3.1. Vì sao phải search friends

3.3.1.1. New user search friend để chat

3.3.1.2. Xem bạn bè dùng Zalo không ?

3.4. Mời bạn bè sử dụng Zalo

3.5. Add friends

3.5.1. Add friends từ icon "thêm bạn"

3.5.2. Add friends từ trong nhóm

3.5.3. Add friends từ gợi ý kết bạn

3.6. Set labels

3.6.1. New user có hiểu ý nghĩa của labels hay không ? mang lại value gì ?

3.7. Accept friends request

3.8. Create Chat

3.8.1. New

3.8.1.1. Click vào danh bạ để bắt đầu chat

3.8.1.2. Click tìm kiếm bạn bè để bắt đầu chat

3.8.2. Đã chat 1 vài lần

3.8.2.1. Click tin nhắn để chat tiếp

3.9. Chat

3.9.1. Chat group

3.9.1.1. Gửi danh thiếp

3.9.1.2. Biết cách sử dụng @

3.9.2. Chat 1-1

3.9.2.1. Gửi danh thiếp

3.10. Tìm kiếm tin nhắn

3.10.1. Tìm kiếm tin nhắn có chính xác không ?

3.10.2. Các tin nhắn liên quan có bị rác không ?

3.11. Tìm kiếm files

3.11.1. Hiện tại placeholder tìm kiếm đang hiện : "Tìm bạn bè, nhóm và tin nhắn", không có tìm kiếm file ?

3.12. Send stickers

3.12.1. New user sử dụng sticker ntn ?

3.13. Send photos

3.13.1. New user send ntn

3.13.2. User click gửi ảnh hay click gửi file

3.14. Send files

3.14.1. Send file ntn

3.14.2. Drag & Drop

3.15. Truyền file

3.15.1. New user có hiểu truyền file là gì không ?

3.15.2. Onboarding truyền file ntn ? tips ?

3.16. Đánh dấu tin nhắn

3.17. Nhắc hẹn

3.17.1. New user có hiểu icon nhắc hẹn hay không ?

3.18. Create Group

3.18.1. New

3.18.1.1. Click tạo nhóm mới

3.18.2. Old

3.18.2.1. Clck tạo nhóm mới

3.18.2.2. Click tạo nhóm từ một nhóm khác

3.19. Capture screen

3.19.1. New user có biết capture screen trước khi dùng Zalo hay không ?

3.20. Tạo bình chọn

3.20.1. New user có dùng feature này không ? Khi nào dùng ( có group ? )

4. Retention

5. Churn

5.1. Vì sao user churn ?

5.1.1. Message không được đồng bộ giữa các thiết bị, mất message

5.1.2. Ít bạn bè để chat

5.1.3. Zalo bị lỗi ( lỗi JS, không bật được ...)

5.1.4. Zalo cài nặng máy