โครงงาน STEM เรื่อง สบู่จากว่านหางจระเข้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงงาน STEM เรื่อง สบู่จากว่านหางจระเข้ by Mind Map: โครงงาน STEM เรื่อง สบู่จากว่านหางจระเข้

1. S - วิทยาศาสตร์

1.1. การทดลองนำสารมาผสมกันเพื่อให้เกิดชิ้นงานของโครงงาน

2. T - เทคโนโลยี

2.1. สืบค้นข้อมูลและใช้เทคโนโลยีในการค้นหาสรรพคุณของว่านหางจระเข้

3. E - การออกแบบ

3.1. ใส่กลีเซอรีนลงไปในหม้อต้มคนให้ละลาย ใส่ว่านหางจระเข้ที่เตรียมไว้ลงไป ใส่สารเพิ่มฟองและน้ำหอม จากนั้นคนให้เข้ากัน นำไปใส่ในแม่พิมพ์แล้วนำไปแช่เย็น

4. M - คณิตศาสตร์

4.1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน

5. กลุ่มในการศึกษาคือใคร

5.1. นักเรียนและบุคคลทั่วไป

6. ออกแบบโครงงานนี้ด้วยอะไร

6.1. Mindmeister

7. ทำโครงงานนี้เพื่ออะไร

7.1. ให้นักเรียนนำไปใช้ในการศึกษาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน