Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Salut by Mind Map: Salut

1. 1- Educacio

1.1. OMS

1.2. Sa

1.2.1. ⚖️

1.2.2. Hàbits

1.3. 👨‍👩‍👧‍👦

1.4. Proces

1.4.1. Bones conductes

2. 2-Actituds

2.1. DESCANS

2.1.1. ⚠️

2.1.1.1. Necessitat!

2.1.2. SON

2.1.2.1. No REM / REM

2.1.2.2. De 17h a 12h fins 5 anys

2.1.2.3. Transtorns

2.2. HIGIENE

2.2.1. Ambientals, personals, alimentaris, mentals

2.2.2. 🦷👄🚶🏻‍♀️💩

2.3. ACTIVITAT

2.3.1. Joc , observacio...

2.3.2. Per: aconseguir autonomia

3. 3

3.1. PREVENCIO

3.1.1. Necessitat explorar

3.1.1.1. Minimitzar riscos

3.2. PRIMERS AUXILIS

3.2.1. Cops

3.2.1.1. Fred

3.2.1.1.1. Desmai o vomits

3.2.2. Boca

3.2.2.1. Sèrum

3.2.3. Ferida

3.2.3.1. H2O i sabò

3.2.4. Hemorragia nas

3.2.4.1. Pinsar

3.2.4.1.1. CAP

3.2.5. Intoxicacio

3.2.5.1. Abrigar

3.2.5.1.1. CAP

3.2.6. Asfixia

3.2.6.1. Cap per avall

3.2.6.1.1. CAP

3.2.7. Electricutacions

3.2.7.1. STOP llum

3.2.7.1.1. CAP

3.2.8. Atac epil•leptoc

3.2.8.1. Objecte dents

3.2.9. Cremades

3.2.9.1. Gassa molla

3.2.9.1.1. CAP

3.3. MALELTIES

3.3.1. Absencia salut

3.3.2. Control higiene

3.3.3. TRANSMISIBLES

3.3.3.1. Virus

3.3.3.1.1. Constipats,grips, faringitis, bronquitis, otitis, gastrointeritis, varicel•la

3.3.3.2. Bacteris

3.3.3.2.1. Sinusitis, tètanus, meningitis

3.3.3.3. Parasits

3.3.3.3.1. Cucs, polls

3.3.4. NO TRANSMISIBLES

3.3.4.1. Càries, al•lergies, celíacs, diabetis...

4. 4- criteris d’intervenció

4.1. Models referencia

4.2. Treball globalitzat

4.3. Autonomia

4.4. Cura d’ells mateixos