فرآیند های اجرایی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
فرآیند های اجرایی by Mind Map: فرآیند های اجرایی

1. فرآیند خرید

1.1. انتخاب کالا

1.2. انتخاب کالکشن

1.3. انتخاب و سفارش Personal Shopper

1.4. فرآیند سبد خرید

1.5. فرآیند پرداخت

1.6. فرآیند دریافت کالا

1.7. فرآیند مرجوعی

1.8. Wallet

2. فرآیند پشتیبانی

2.1. دریافت کالا از تامین کنندگان

2.1.1. کالای معیوب

2.2. ارسال کالا

2.2.1. اخذ تاییدیه

2.3. مرجوعی

3. فرآیند خدمات مشتریان

3.1. فرآیند آموزش

3.2. فرآیند ارائه خدمات حضوری

3.3. فرآیند جلب رضایت مشتریان ناراضی

3.4. کنترل اصالت و سلامت کالا

4. فرآیند ارائه خدمات به تامین کنندگان

4.1. فرآیند پذیرش تامین کننده

4.1.1. تایید اصالت تامین کننده

4.2. عقد قرارداد

4.3. SLA

5. فرآیند مالی

5.1. فروش و صدور فاکتور

5.2. فرآیند مالی تامین کنندگان

5.3. فرآیند مالی Wallet

5.4. مرجوعی

6. فرآیند بلاگر/استایلیت ها

6.1. فرآیند پذیرش بلاگر/استایلیست

6.2. فرآیند ایجاد/ تایید Post ها

6.3. فرآیند ایجاد Collection

6.4. Wallet

6.5. فرآیند ارتباط با مشتریان

7. چرخه بازخورد

7.1. بازخورد غیر مستقیم

7.1.1. Data mining

7.2. بازخورد مستقیم

7.2.1. کانال های بازخورد

8. فرآیند مارکتینگ