เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน by Mind Map: เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน

1. ดิจิทัลคอมเมิร์ซ

1.1. ดิจิทัลคอมเมิร์ซ หรือ การพาณิชย์เชิงดิจิทัล เป็นการซื้อหรือขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต โดยผู้ซื้อสามารถทำธุกรรมการซื้อได้ หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อื่นใด

2. บริการภาครัฐและเอกชน

2.1. จากนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลจึงผลักดันให้เกิดโครงการ National e-payment ประกอบด้วย4โครงการ

2.1.1. โครงการที่1ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์

2.1.2. โครงการที่2 การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์

2.1.3. โครงการที่3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

2.1.4. โครงการที่4 โครงการ e-Payment ภาครัฐ

3. โซเซียลมีเดีย

3.1. Line

3.2. Facebook

3.3. Youtube

3.3.1. Instagram

4. แอปพลิเคชั่น

4.1. แอป หรือ App” เป็นคำสั้น ๆ ที่ใช้แทนคำว่า “แอปพลิเคชัน” โดยเฉพาะแอปพลิเคชันเล็ก ๆ ที่เราสามารถโหลดมาใช้งานได้อย่างง่าย ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อย แอปพลิเคชันจำนวนหนึ่งถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานบนอุปกรณ์พกพาและแม้กระทั่งทีวีบางรุ่น