นามสกุลไฟล์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นามสกุลไฟล์ by Mind Map: นามสกุลไฟล์

1. JPG

1.1. เป็นไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบีบอัดข้อมูลภาพ เพื่อให้มีขนาดกระทัดรัด เพื่อนำใช้งานในระบบอินเตอร์เนต นิยมมาใช้ในการแสดงผลรูปภาพบนเครือข่ายอินเตอร์เนตเช่นเดียวกับ GIF แต่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานแตกต่างกัน

2. EPS

2.1. ป็นรูปแบบไฟล์ที่สามรถบรรจุภาพแบบ Vector และ Bitmap ซึ่งนำรูปภาพไปใช้ใน Illustrator

3. GIF

3.1. ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัท Compu surve ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเครือข่ายของสหรัฐ เหมาะกับการเก็บไฟล์รูปภาพขนาดเล็ก และมีจำนวนของสีน้อย มีขนาดไฟล์เล็กเพราะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในระบบเครือข่าย

4. TIFF

4.1. เป็นกราฟฟิคไฟล์ที่สร้างมาเพื่อ โปรแกรมประเภทจัดหน้าหนังสือ (Desktop Publishing) สามารถเก็บข้อมูล รายละเอียดของภาพได้ค่อนข้างมาก ใช้ได้ทั้งใน Mac และ PC มีหลายเวอร์ชั่น แต่ที่นิยมใช้กันคือ เวอร์ชั่น 4 และ 5

5. PNG

5.1. เป็นกราฟฟิคไฟล์ชนิดล่าสุด ที่นำมาใช้แสดงผลภาพบนเวบเพจ

6. BMP

6.1. เป็นรูปแบบของไฟล์มาตรฐานที่ใช้กันในระบบปฏิบัติการ Windows และ DOS