NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐIỆN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐIỆN by Mind Map: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐIỆN

1. Điện áp

1.1. Điện áp là tỉ số chênh lệch giữa nơi có điện thế cao và điện thế thấp

1.2. ký hiệu: V

2. Dòng điện

2.1. Dòng điện hay cường độ dòng điện là sự dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện tích

2.1.1. Nguồn điện

2.1.2. dây dẫn điện

2.1.3. Phụ tải

3. Điện trở

3.1. Điện trở là một linh kiện điện tử thụ động trong mạch điện