Get Started. It's Free
or sign up with your email address
C-H-O-M by Mind Map: C-H-O-M

1. Cần cung cấp thêm fan tản nhiệt để làm mát cho hệ thống

1.1. Khe ram

2. RAM (viết tắt của từ Random Access Memory trong tiếng Anh) là một loại bộ nhớ khả biến cho phép truy xuất đọc-ghi ngẫu nhiên đến bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ dựa theo địa chỉ bộ nhớ.

2.1. CPU viết tắt của chữ Central Processing Unit (tiếng Anh), tạm dịch là bộ xử lý trung tâm, là các mạch điện tử trong một máy tính,thực hiện các câu lệnh của chương trình máy tính bằng cách thực hiện các phép tính số học, logic, so sánh và các hoạt động nhập/xuất dữ liệu (I/O)

3. mainboard( bo mạch chủ) : chipset, room bios, socket cpu , khe ram , khe pci, usb,monitor....

3.1. INPUT : mouse ,keyboard

3.2. OUTPUT : máy in , headphone , hdmi, ...

3.3. Room bios : có kiểu dual room , hiện nay thường sử dụng flash room

4. hardware , software

5. Computer

5.1. desktop, laptop, server, table,smartphone....

5.2. server

5.2.1. Tính chịu lỗi cao

5.2.2. ngoại trừ ram va cpu các bộ phận khác đều có thể tháo nóng(hot swapple)

5.2.3. Không chết ( 24/7)

5.2.4. Đặc điểm phần cứng : ổ cứng RAID , ram ECC , dual CPU : xeon hoặc titanium ..

6. Hardware

6.1. Nguồn(PSU) : cung cấp điện cho máy tính lựa chọn công suất nguồn phù hợp

6.1.1. thiếu công suất dễ làm hỏng thiết bị

6.1.2. dư công suất thì hao tổn điện năng

6.2. Storage bộ phận lưu trữ : HDD SSD .....

7. OS ( operating system) : Hệ điều hành

7.1. Bootcycle flowchart

7.2. Intall OS flowchart

7.3. File nén .ISO

7.4. Bộ công cụ cứu hộ máy tính DLC boot

7.5. Cơ chế khởi động

7.5.1. Bios : mbr

7.5.2. Uefi : gpt

7.6. Tạo usb chứa file iso của hệ điều hành để cài OS hoặc sử dụng gosht hoăc true image

7.7. Window

7.7.1. ext3>ext4

7.7.2. dos>fat>fat32>ntfs

7.7.3. disk 0 , disk 1

7.7.4. C: , D:

7.8. Linux

7.8.1. sda , sdb ,

7.9. dual os

7.9.1. / , /boot , /etc , /bin ....

7.9.2. linux thấy được window , window thi ko

8. Mail Client

8.1. backup lại mail trước khi đồng bộ với OS

8.2. xử lý lỗi mail không gửi được

8.3. cài đặt inbox

8.3.1. imap6 : trực tuyến khi xóa ở máy là xóa trên server của mail

8.3.2. pop3 : xóa ở máy vẫn còn 1 bản trên server cua mail

8.4. outbox : smtp

8.5. các phần mềm : outlook , bluemail , thunderbird ...

8.6. quản lý inbox và outbox

9. Qua môn CHOM em có được thêm những kỹ năng về phần cứng, cách cài đặt hệ điều hành trải nghiệm về Linux, dual 2 hệ điều hành có những so sánh giữa window va linux, cách quản lý mail , khái niệm về server , cách cứu hộ máy tính

9.1. Phần cứng : kỹ năng, hiểu biết về phần cứng rất quan trọng vì phần cứng gánh cả 1 hệ thống nếu không đánh giá đúng : thiếu hụt làm hệ thống hoạt động không mượt mà ; thừa thì hao phí tiền

9.2. Lựa chọn đươc nhiều phương án cài đặt OS : tốt nhất vẫn là sử dụng gosht hoăc true image ,

9.3. Linux : trải nghiệm OS tuyệt vời nhẹ ko tiêu hao nhiều phần cứng ở linux có thể sử dụng window mà window ko có

9.4. Biết thêm về RAID giúp bảo vệ được dữ liệu quan trọng

9.5. Những khái niệm về hệ thống giống như làm một nền móng cho ngôi nhà , nếu làm móng tốt sẽ xây được cao ,vững chắc hơn.