Công việc Design

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Công việc Design by Mind Map: Công việc Design

1. AMAZON PRIME DAY

1.1. BANNER ads copy minigame FACEBOOK

1.2. Làm lại hình ảnh quy trình đặt hàng

1.2.1. link bài cũ

1.3. BỐ TRÍ BÀI ARTICLE

2. XANH LỤC

2.1. Thêm video livestreams vào vị trí 4 banner nhỏ - Như youtube livestream

2.2. ÁO THUN CỔ TRÒN

2.2.1. BÁO GIÁ

2.2.2. MOKUP ÁO

2.2.3. LIÊN HỆ ĐẶT IN

2.3. POPUP+BANNER FACEBOOK GIỚI THIỆU XANH LỤC

3. XANH LƠ

3.1. LÀM BỘ BANNER GOOGLE ADS - BANNER ADS CŨ

3.2. ÁO MƯA

3.2.1. BÁO GIÁ

3.2.2. MOKUP

3.2.3. LIÊN HỆ ĐẶT IN

3.3. MÓC KHÓA

3.3.1. BÁO GIÁ

3.3.1.1. GỬI BÁO GIÁ

3.3.2. MOKUP

3.3.3. LIÊN HỆ ĐẶT

3.4. DECAL

3.4.1. ĐẶT IN

3.4.1.1. NHẬN

4. BESTCARE

4.1. Làm lại logo Bestcare

5. XANH STUDIO

5.1. LÀM VIDEO MÁY SẤY

5.2. LÀM VIDEO GIỚI THIỆU CÔNG TY

5.3. LÀM VIDEO WAS GIGI

6. CÔNG TY

6.1. Làm câu " ĐẾN XANH LƠ UỐNG CÀ PHƠ

6.1.1. Lên mẫu

6.1.2. duyệt

6.1.3. in

6.2. Lên flyer đặt dưới công ty

6.3. mua kệ để flyer