Nakit Yönetimi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nakit Yönetimi by Mind Map: Nakit Yönetimi

1. Tahsilatlar

1.1. Yaşlandırma Raporu

1.2. Mutabakat

1.2.1. Bakiye Farklarına İlişkin Ekstre Karşılaştırma

1.2.2. Mutabakat Mektubu ve Ödeme Taahhüdü Alma

2. Ödemeler

2.1. Yaşlandırma Raporu - Vade Çalışması

2.2. Mutabakat

3. Cash Flow

3.1. Öngörüler

3.2. Gerçekleşenler

3.3. Vadeli Yönetimi

3.4. Vadesiz ve Gecelik Vadeli Yönetimi