MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER by Mind Map: MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER

1. KONSEP

1.1. Ganjaran dan hukuman adalah berkesan

1.2. Guru dan murid mempunyai hak masing-masing

1.3. Guru mewujudkan persekitaran pembelajaran

1.4. yang optimum

1.5. Guru menggunakan peraturan dan

1.6. menguatkuasakan kesan secara konsisten tanpa

1.7. bias

1.8. Guru menggunakan satu hirarki disiplin – kesan

1.9. bersesuaian mengikut tahun

1.10. Guru bersifat asertif, tidak asertif atau agresif

2. JENIS GANJARAN

2.1. Pengukuh sosial

2.2. pengukuh grafik

2.3. pengukuh fizikal

2.4. pengukuh aktiviti

3. PELAN MODEL DISIPLIN ASERTIF

3.1. 1. Hubungan guru dan murid yang positif

3.2. 2. Peraturan dan prosedur yang jelas

3.3. 3. Mengawasi dan merekod kelakuan murid

3.4. 4. Melaksanakan kesan akibat positif untuk merangsang

3.5. kelakuan yang baik

3.6. 5. Guna kesan akibat yang sesuai untuk menguatkuasakan

3.7. peraturan

3.8. 6. Mendapat sokongan kuat daripada ibu bapa terhadap

3.9. rancangan disiplin

4. KEKUATAN MODEL ASERTIF

4.1. Memanfaatkan guru khususnya guru permulaan

4.2. Merupakan tindakan ke atas tingkah laku murid dan bukan pada wataknya

5. KELEMAHAN MODEL ASERTIF

5.1. Mewujudkan persekitaran yang bersifat authoritarian

5.2. Keberkesanan program disiplin tidak boleh dinilai dari segi kejayaan mencegah murid melakukan salah laku

6. PENGASAS MODEL ASERTIF

6.1. Lee Canter

6.2. Merlene Canter

7. GAYA RESPON GURU

7.1. Asertif

7.2. Tidak Asertif

7.3. Agresif