Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SZAKETIKÁK by Mind Map: SZAKETIKÁK

1. CSALÁDETIKA

1.1. NORMAKÖVETÉS, SZABÁLYRENDSZEREK

2. GAZDASÁGIETIKA

2.1. VÁLLALATI ÉRDEK=KÖZÉRDEK

3. ÖKOETIKA

3.1. ÉLETTELEN ÉS ÉLŐ KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK ÖSSZEFÜGGÉSEI, ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, ÜVEGHÁZHATÁS,

4. MÉDIAETIKA

4.1. MONDANIVALÓ NYILVÁNOS KIFEJEZÉSÉNEK ERKÖLCSI KÉRDÉSEI

5. SZEXUÁLIS ETIKA

5.1. SZEXUALITÁS NORMÁI, NE TEDD? NE HASZNÁL KI....

6. JOGI ETIKA

6.1. JOGI SEGÍTSÉG BŰNT ELKÖVETŐKNEK

7. ORVOSI ETIKA

7.1. DÖNTÉS ÉLETRŐL, HALÁLRÓL, SZERVÁTÜLTETÉS, ABORTUSZ, KLÓNOZÁS, EUTANÁZIA

8. KERESZTÉNY ETIKA

8.1. KERESZTÉNY HITET ELFOGADÓ EMBEREK,

8.2. TÍZPARANCSOLAT

9. PEDAGÓGUS ETIKA

9.1. TANÁRI ETIKA, VISZONYRENDSZER KIALAKÍTÁSA TANÁR-DIÁK,TANÁR-SZÜLŐ, TANÁR-TANÁR KÖZÖTT,

10. KI VAGYOK ÉN?

10.1. ÉN-AZONOSSÁG, ÉRTÉKRENDSZER