ประเภทของเฟืองเเละลักษณะการใช้งาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของเฟืองเเละลักษณะการใช้งาน by Mind Map: ประเภทของเฟืองเเละลักษณะการใช้งาน

1. เฟืองตรง

1.1. ลักษณะการทำงาน

1.1.1. เป็นเฟืองที่ใช้ส่งกำลังกับเพลาที่ขนานกัน เฟืองตรงเหมาะสำหรับการส่งกำลังที่มีความเร็วรอบต่ำ หรือความเร็วรอบปานกลางไม่เกิน 20 เมตร ต่อนาที เช่น ชุดเฟืองทดลองของเครื่องกลึงเพื่อเดินกลึงอัตตราโนมัติ หรือชุดเฟื่องทดลองของเครื่องจักรกลการเกษตรที่ความเร็วรอบต่ำๆ ข้อดีของเฟื่องตรงขณะใช้งานจะไม่เกินแรงในแนวแกน ประสิทธิภาพในการทำงานสูง หน้ากว้างของเฟืองตรงสามารถเพิ่มได้เพื่อให้เกิดผิวสัมผัสที่มากขึ้น เพื่อลดการสึกหรอให้น้อยลง

1.2. เพลารถ

1.3. เครื่องจักรต่างๆ

1.4. รถจักรยานยนต์

2. เฟืองสะพาน

2.1. ลักษณะการทำงาน

2.1.1. ในการใช้งานของเฟืองสะพาน(RACK) จะต้องใช้คู่กับเฟืองตรงที่เรียกว่าพิน เนียน(PINNION) เสมอก็จะสามารถทำการส่งกำลังได้ ลักษณะการใช้งานของเฟืองสะพาน ตัวอย่างเช่น เฟื่องสะพานของเครื่องกลึงยันศูนย์ ที่ช่วยให้แท่นเลื่อนเคลื่อนที่ ซ้าย-ขวา หรือเฟื่องสะพานของเครื่องเจาะที่ทำหน้าที่เคลื่อนเพลาเครื่องเจาะให้ขึ้นลง

2.2. เครื่องปริ้นเตอร์

2.3. ประตูสะพพานหรือประตูเลื่อนไฟฟ้า

2.4. รถจักรยายยนต์ (เกียร์ออโต้)

3. เฟืองวงแหวน

3.1. ลักษณะการใช้งาน

3.1.1. เฟืองชนิดนี้เป็นเฟืองเฉพาะอย่าง ที่ใช้งานกับเครื่องจักรกล เช่นเป็นเฟืองสำหรับปั๊มน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ โดยที่เฟืองตัวเล็กที่อยู่ภายในเป็นตัวขับส่วนตัวใหญ่จะหมุนในลักษณะการ เยื้องศูนย์ เพื่อดูดน้ำมันเครื่องส่งไปใช้งาน

3.2. ปั้มน้ำมันเครื่องของรถยนต์

3.3. เครื่องจักรกล

3.4. เกียร์รถ

4. เฟืองเฉียง

4.1. ลักษณะการใช้งาน

4.1.1. เฟืองเฉียงมีหน้าที่การใช้งานเหมือนกับเฟืองตรงทุกอย่าง แต่มีข้อดีกว่าเฟืองตรงที่เมื่อส่งกำลังด้วยความเร็วรอบสูงๆแล้วจะไม่เกิดเสียงดัง

4.2. เพลารถ

4.3. เครื่องจักรกล

4.4. เกียร์รถ

5. เฟืองดอกจอก

5.1. ลักษณะการใช้งาน

5.1.1. เฟืองดอกจอกจะมีรูปทรงคล้ายกับกรวยมีทั้งแบบเฟืองตรง (Straight Bevel Gear) และแบบเฟืองเฉียง (Spiral Bevel Gear) เฟืองดอกจอกจะเป็นเฟืองสองตัวที่ขบกันในลักษณะแนวเพลา (Shaft) ของเพลาทั้งคู่จะตั้งฉากหรือตัดกัน (Intersect) ส่วนมากแล้วเพลาของเฟืองทั้งคู่จะตั้งฉากกันเป็นมุม 90 องศา

5.2. อะไหล่รถ (เพลา)

5.3. การส่งกำลังของเรือ

5.4. การส่งกำลังของรถแทร็กเตอร์

6. เฟืองตัวหนอน

6.1. ลักษณะการใช้

6.1.1. เฟืองดอกจอกจะมีรูปทรงคล้ายกับกรวยมีทั้งแบบเฟืองตรง (Straight Bevel Gear) และแบบเฟืองเฉียง (Spiral Bevel Gear) เฟืองดอกจอกจะเป็นเฟืองสองตัวที่ขบกันในลักษณะแนวเพลา (Shaft) ของเพลาทั้งคู่จะตั้งฉากหรือตัดกัน (Intersect) ส่วนมากแล้วเพลาของเฟืองทั้งคู่จะตั้งฉากกันเป็นมุม 90 องศา

6.2. รอกหยดน้ำ

6.3. เพลารถ

6.4. เครื่องจักรกล

7. เฟืองเกลียวสกรู

7.1. ลักษณะการใช้งาน

7.1.1. เฟืองดอกจอกจะมีรูปทรงคล้ายกับกรวยมีทั้งแบบเฟืองตรง (Straight Bevel Gear) และแบบเฟืองเฉียง (Spiral Bevel Gear) เฟืองดอกจอกจะเป็นเฟืองสองตัวที่ขบกันในลักษณะแนวเพลา (Shaft) ของเพลาทั้งคู่จะตั้งฉากหรือตัดกัน (Intersect) ส่วนมากแล้วเพลาของเฟืองทั้งคู่จะตั้งฉากกันเป็นมุม 90 องศา

7.2. เพลารถ

7.3. การส่งกำลังของรถยนต์

7.4. เครื่องจักร