Hoạt Động Doanh Nghiệp ( buổi 3, buổi 4)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hoạt Động Doanh Nghiệp ( buổi 3, buổi 4) by Mind Map: Hoạt Động Doanh Nghiệp ( buổi 3, buổi 4)

1. nghiệp vụ mua bán hàng hóa

1.1. Về Mua: mua rất nhiều loại hàng hóa, dịch vụ với những mục đích khác nhau

1.1.1. mua CCDC về sử dụng: bàn, ghế, máy vi tính

1.1.2. Mua nguyên vật liệu về để sản xuất

1.1.3. Mua dịch vụ: thuê dịch vụ kế toán...

1.1.4. Mua TSCĐ có giá trị>= 30 triệu

1.1.5. Các chi phí khác..

1.1.5.1. chi phí: Tất cả những gì mình bỏ tiền ra thì nó là chi phí

1.1.5.1.1. chi phí đầu vào mua ngoài đều phải có hóa đơn, ngoại trừ 1 số trường hợp mua hàng hóa ko cần hóa đơn, theo quy định tt 78,96 những trường hợp ko cần hóa đơn mà chỉ cần lập bảng kê 01/TNDN

1.1.5.1.2. chi phí ko cần hóa đơn là tiền lương, tiền công, bhxh

1.2. Về bán

1.2.1. Nguyên Tắc bán hàng là phải xuất hóa đơn

1.2.2. Trừ trường hợp người mua ko lấy hóa đơn có số tiền cho 1 lần mua dưới 200k, thì ko cần xuất hóa đơn cho 1 lần bán mà phải tập hợp lại trong ngày để gom lại và xuất hóa đơn 1 lần

1.3. Trong 1 DN luôn luôn có quy trình mua sắm/ mua hàng bằng văn bản hoặc lời nói.

2. quản lý hóa đơn điện tử

2.1. Tạo email quản lý riêng tên máy tính cty để nhà cung cấp chuyển hóa đơn vào đây

2.2. Phổ biến cho người lao động biết

2.3. Tạo nhiều thư mục trong email phân loại theo kế toán phụ trách và phần hành kế toán

2.4. Tải và lưu file hóa đơn vào thư mục tạo tên phù hợp với công ty

3. Tổng Hợp Công NỢ Phải Trả

3.1. là bảng theo dõi chi tiết số dư đầu kì, số phát sinh tăng giảm trong kì, số dư cuối kì của tất cả các đối tượng công nợ

4. bảng tính phân bổ TK 242( chi phí trả trước)

4.1. bảng này theo dõi chi tiết từng khoản 242 gồm ( số lượng, tên gọi, số kỳ/tháng phân bổ, giá trị ccdc(ban đầu), số tiền phân bổ, giá trị còn lại)

4.2. Giá trị còn lại trên bảng phân bổ phải bằng số dư trên tài khoản 242

5. Chừng Từ ( Hóa Đơn)

5.1. Kiểm Tra tính hợp lệ của hóa đơn, nếu có sai sốt: google cách xử lý

5.2. HÓa đơn hợp lệ

5.2.1. phải được người bán thông báo phát hành

5.2.2. thông thuộc diện cưỡng chế hóa đơn

5.2.3. nên vào website: tracuuhoadon.gdt.gov.vn để kiểm Tra thông báo phát hành

5.3. Hóa đơn không hợp lệ

5.3.1. người bán chưa thông báo phát hành sẽ bị phạt theo quy định

5.3.2. người mua hóa đơn không hợp lệ sẽ không được khấu trừ VAT

6. Phí Môn Bài

6.1. tờ khai phí môn bài khi mới thành lập phải làm, còn những năm sau ko có phát sinh thay đổi về vốn thì mình chỉ cần nộp phí môn bài

6.2. Quy định về nộp phí

6.2.1. DN mới thành lập thì ngày cuối thàng của tháng bắt đầu hoạt động hoặc 30 ngày kể từ ngày có giấy phép đki kinh doanh

6.2.2. Cách nộp phí môn bài

6.2.2.1. cầm tiền mặt lên ngân hàng để nộp

6.2.2.2. vào trang thuế điện tử để nộp thuế: nộp thuế/ lập giấy nộp tiền/ chọn ngân hàng/ bấm truy vấn số thuế phải nộp

7. NKC là 1 sổ tập hợp hết tất cả các bút toán kế toán.

8. Sổ cái tk: là sổ chi tiết tài khoản, tập hợp hết các bút toán kế toán của 1 tài khoản