โครงงานSTEM เรื่อง...กระดาษสาจากใบเตย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงงานSTEM เรื่อง...กระดาษสาจากใบเตย by Mind Map: โครงงานSTEM เรื่อง...กระดาษสาจากใบเตย

1. E-การออกเเบบ

1.1. 1. นำใบเตยหอมจำนวน 1,000 กรัม มาล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นนำใบเตยหอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร 2. นำใบเตยหอมที่หั่นแล้วมาปั่นให้ละเอียดจนเกิดใย ซึ่งใช้เวลาในการปั่นประมาณ 3 นาที 3. นำใบเตยหอมที่ปั่นแล้วมาผสมกับกระดาษโรเนียวที่เตรียมไว้ในอัตราส่วน 200 : 50 ( ใบเตย 200 กรัม กระดาษโรเนียว 50 กรัม ) จากนั้นก็นำไปปั่นต่อประมาณ 5 นาที 4. เมื่อปั่นเสร็จแล้วนำส่วนผสมที่ได้ไปใส่ตระแกรงไนล่อนขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร ( ขนาดตระแกรงขึ้นอยู่กับกระดาษที่ต้องการ ) จากนั้นนำไปร่อนในอ่างน้ำเพื่อให้เยื่อลอยตัวและกระจายตัวออกจากกันอย่างสม่ำเสมอ 5. นำตะแกรงไนล่อนไปตากแดดประมาณ 1 วัน กระดาษสาจะแห้งติดกันเป็นแผ่นจึงลอกกระดาษสาออกจากตะแกรงไนล่อน

2. T-เทคโนโลยี

2.1. สืบค้นข้อมูลเเละเทคโนโลยี

3. ออกเเบบโครงงานนี้ด้วยอะไร

3.1. MINDMEISTER

4. กลุ่มในการศึกษาคือใคร

4.1. 1.ด.ช.นราทิพ เดชทะสอน เลขที่ 8

4.2. 2.ด.ญ.กรกนก เอี่ยมฤทธิ์ เลขที่ 28

4.3. 3.ด.ญ.พรนภา สุขสวน เลขที่ 30

4.4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

5. M-คณิตศาสตร์

5.1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน

6. S-วิทยาศาสตร์

6.1. การเลือกสิ่งที่เหมาะกับการทำกระดาษสา