กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมทอผ้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมทอผ้า by Mind Map: กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมทอผ้า

1. การเตรียมเส้นด้ายพุ่ง

1.1. เครื่องทอกระสวย

1.1.1. i.e. Rapier

1.1.2. มุมกรอหลอดด้ายพุ่ง

1.1.2.1. Filament yarn--->6-10องสา

1.1.2.2. cotton yarn ---->18องศา

1.1.2.3. Tan x=(D-d)/(2xCn)

1.1.2.3.1. D=เส้นผ่าศูนย์กลางหลอดเต็ม; d=เส้นผ่าศูนย์กลางแกนเปล่า, Cn=ระยะการส่ายเส้นด้าย

1.1.3. รูปทรงหลอดด้าย

1.1.3.1. เอียง

1.1.3.1.1. ธรรมดา

1.1.3.1.2. ปานกลาง

1.1.3.1.3. มาก

1.1.4. ข้อควรปฎิบัติ

1.1.4.1. ตรวจชนิดด้าย เบอร์ สี

1.1.4.2. ปรับตวามตึงให้เหมาะสม เท่ากัน

1.1.4.3. คุณภาพหลอด

1.1.4.3.1. i.e. ผิวเรียบ, ไม่คด, แหวนรีดกระชับ, แถบสะท้อนแสงสำหรับระบบเปลียนหลอดอยู่ในสภาพดี

1.1.4.4. ปรับเส้นพันหัวหลอด Bunch

1.1.4.4.1. =4xความกว้างผ้าที่ทอ

1.1.4.5. ควบคุมความโตที่ไม่เกิดปัญหาที่ยาวที่สุด

1.1.4.6. แยกด้ายพุ่งกรอแล้วไม่นำส่งผิดเครื่อง

1.1.5. DisAdvantages

1.1.5.1. ช้า

1.1.5.2. ต้องกรอด้ายพุ่งใหม่***

1.1.5.3. สิ้นเปลืองพลังงาน

1.1.5.4. คุณภาพผ้าทอ

1.1.5.4.1. เกิดรอยบั้งจากความตึงด้ายในหลอดกระสวย

1.1.5.5. สิ้นเปลืองอะไหร่

1.1.5.6. จำนวนพนักงาน

1.1.6. Advantage

1.1.6.1. Cheap

1.1.6.2. ใช้งานง่าย

1.1.6.3. ริมผ้าสวย***

1.1.7. Theoriticle Pro and Con

1.1.7.1. Weaving Function

1.1.7.1.1. con

1.1.7.1.2. pro

1.1.7.2. Engineering Design

1.1.7.2.1. Pro

1.1.7.2.2. Con

1.1.7.3. Working Environment

1.1.7.3.1. Con

1.2. เครื่องทอไร้กระสวย

1.2.1. i.e. air jet, waterjet

1.2.2. Quality ของหลอดด้าย

1.2.2.1. 1. ความตึงแปรปรวญน้อย

1.2.2.1.1. ขนาดสั้นแกนเล็ก

1.2.2.1.2. 2.ความตรึงแปรปรวนลอดลงสองทิศทางเลย

1.2.2.2. 2. ความหนาแน่น

1.2.2.2.1. ความหนาแน่น

1.2.2.3. 3. รอยต่อเส้นด้าย

1.2.2.3.1. **ต้องใช้ระบบ Splice เท่านัเ้น**

1.2.2.4. 4. สภาพการเก็บและการขนส่ง

1.2.2.5. 5. สภาพ

1.2.2.5.1. อุณหภูมิ

1.2.2.5.2. ความชื้นสัมพัทธ์

1.2.3. Projectile Weaving Machine VDO

1.2.4. Projectile

1.2.4.1. Sulzer, Switzerland

1.2.4.2. Rolls Royceของเครื่องทอ

1.2.4.3. ใช้กระสุนแทนกระสวย

1.2.4.4. ทอพร้อมกันหลายผืน

1.2.4.4.1. เร็วๆสามเท่่า

1.2.4.5. 600 rpm

1.2.5. Air Jet

1.2.5.1. เริ่ม 1945 ที่ Chezc โดย W. Svaty

1.2.5.1.1. Strojimport

1.2.5.2. Sudakoma, Toyota**, Picanol, Sulzer

1.2.5.3. ฟันหวี

1.2.5.3.1. Air Guide

1.2.5.3.2. Profile reed

1.2.6. Water Jet หลักการเดียวกับ Airjet แต่ยิงด้วยน้ำ และใช้แสตนแลส

1.2.6.1. Nissan, Sudakoma**

1.2.6.2. ปัญหา pollution

1.2.6.2.1. ใช้น้ำครี้งละ 2cc

1.2.6.2.2. มีคราบน้ำมันปนเปื้อน

1.2.6.3. ทอFilament

1.2.6.3.1. พลังงานน้อยสุด

1.2.6.3.2. เร็วสุด

1.2.7. Rapier

1.2.7.1. any yarn

1.2.7.2. แปลว่าดาบฝรั่ง

1.2.7.3. อะไหล่สึกหรอมาก

1.2.7.4. คุณภาพดีพอกับProjectile

1.2.7.5. Universal

1.2.7.5.1. สลับเส้นใหญ่เส้นเล็กได้

1.3. กลไกเครืองทอ

1.3.1. เหมือนกันหมด

1.3.1.1. 1.เปิดตะกรอ

1.3.1.2. 2.ส่งเส้นพุ่ง

1.3.1.3. 3.กระทบผ้า

1.3.1.4. 4.ม้วนผ้า

1.3.1.5. 5.ตลายด้ายยืน

1.3.1.6. 6.กลไกปลีกย่อย

1.3.2. กลไกการยกดอก

1.3.2.1. ในชาวบ้านมีฝีมือ

1.3.2.1.1. 1-6 ตะกรอ

1.3.2.1.2. พัฒนากึ่งอัตโนมัติ

2. หลอดด้าย

2.1. Yarn Quality

2.1.1. Yarn count

2.1.2. Yarn Strength and Elongation

2.1.3. Hairness

2.1.3.1. ตรวงด้วยเตรื่อง Uster

2.1.3.1.1. Zellweger Uster ทำเครื่องตรวจด้ายแม่นยำจนต้องให้ค่าStat คุณภาพโรงงานผลิดเป็น ลำดับUster

2.1.4. Neps, Dub, Thick Place, Thin Place

2.1.5. Density

2.1.6. Neps, Dub, Thick Place, Thin Place

2.1.7. Ø = 1/(28√Ne)

2.2. Package Form

2.2.1. Cylinder

2.2.1.1. กรอด้ายใหม่

2.2.2. Cone

2.3. Quality ของหลอดด้าย

2.3.1. ความตึงต่้องสมำเสมอ

2.3.2. ความหนาแน่นของหลอด

2.3.3. มุมไขว้ในหลอด

2.3.4. รอยต่อเส้นด้าย

2.3.5. การขนส่ง

2.3.6. ความชื้น

3. กระบวนการผลิต

3.1. 1 Order

3.2. 2. Fabric Analysis

3.2.1. OEM

3.2.2. ODM

3.2.3. OBM

3.3. 3 สั่งซื้อเส้นด้าย

3.4. 4. กระบวนการทอ

3.4.1. Warp Yarnด้ายยืน

3.4.1.1. Warping

3.4.1.1.1. Direct ตรง

3.4.1.1.2. Sectional แถบ

3.4.1.1.3. ข้อปฏิบัติ

3.4.1.2. sizing

3.4.1.2.1. เพื่อDirect

3.4.1.2.2. ผลพลอยได้

3.4.1.2.3. ปริมาณ

3.4.1.2.4. สาร

3.4.1.3. Drawing

3.4.2. weft yarnด้ายพุ่ง

3.4.2.1. Shuttle

3.4.2.2. Shuttless

4. ผลผลิตเครื่องทอผ้า

4.1. ผลผลิตหลาต่อวัน=ความเร็วเครื่องทอ (รอบ/นาทีxชม ทำงาน60