Toán 8

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Toán 8 by Mind Map: Toán 8

1. Hình học

1.1. Tứ giác

1.1.1. Tứ giác

1.1.2. Hình thang, hình thang cân, hình thang vuông.

1.1.3. Hình bình hành

1.1.4. Hình thoi

1.1.5. Hình chữ nhật

1.1.6. Hình vuông

1.2. Đa giác. Diện tích đa giác

1.2.1. Đa giác. Đa giác đều

1.2.2. Diện tích đa giác

1.3. Tam giác đồng dạng

1.4. Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều

1.4.1. Hình hộp chữ nhật

1.4.2. Hình lăng trụ đứng

1.4.3. Hình chóp đều

2. Đại số

2.1. Phép nhân và phép chia các đa thức

2.1.1. Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức.

2.1.2. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

2.1.3. Phân tích đa thức thành nhân tử

2.1.4. Chia đa thức cho đơn thức, đa thức cho đa thức

2.2. Phân thức đại số

2.2.1. Tính chất cơ bản của phân thức đại số

2.2.2. Rút gọn, quy đồng mẫu nhiều phân thức

2.2.3. Phép cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số.

2.2.4. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

2.3. Phương trình bậc nhất một ẩn

2.3.1. Giải phương trình

2.3.2. Giải phương trình bậc nhất một ẩn (chứa ẩn ở mẫu)

2.4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn