วิธีการถ่ายโอนข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วิธีการถ่ายโอนข้อมูล by Mind Map: วิธีการถ่ายโอนข้อมูล

1. แบบขนาน (Parallel Data transmission)

1.1. ทำได้โดยการส่งข้อมูลออกมาทีละ 1 ไบต์ หรือ 8 บิต จากอุปกรณ์ส่งไปยังอุปกรณ์รับ

1.2. ตัวกลางระหว่างสองเครื่องจึงต้องมีช่องทางให้ข้อมูลเดินทางอย่างน้อย 8 ช่องทาง

1.3. พื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านโดยมากจะเป็นสายสัญญาณแบบขนาน ระยะทางของสายสัญญาณแบบขนานระหว่างสองเครื่องไม่ควรยาวเกิน 100 ฟุต

2. แบบอนุกรม (Serial Data transmission)

2.1. ข้อมูลจะถูกส่งออกมาทีละบิต ระหว่างจุดส่งและจุดรับ

2.2. ช้ากว่าแบบขนาน

2.3. ต้องการตัวกลางสำหรับการสื่อสารเพียงช่องเดียวหรือสายเพียงคู่เดียว

2.4. ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าแบบขนานสำหรับการส่งระยะทางไกลๆ

2.5. แบ่งตามรูปแบบรับ-ส่ง ได้ 3 แบบ

2.5.1. สื่อสารทางเดียว (simplex)

2.5.2. สื่อสารสองทางครึ่งอัตรา (half duplex)

2.5.3. สื่อสารสองทางเต็มอัตรา (full duplex