5 čimbenika koji utječu na proces učenja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
5 čimbenika koji utječu na proces učenja by Mind Map: 5 čimbenika koji utječu na proces učenja

1. dosadašnje poznavanje

2. odabir metoda za učenje, s obzirom na to da li je učenik auditivni, kinestetički ili vizualni tip

3. sposobnost održavanja pozornosti

4. odabir učenja koji učenik više voli - sam, u paru ili s više od dva učenika

5. ssposobnost logičkog zaključivanja