Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Film i Sandnes by Mind Map: Film i Sandnes

1. Film som læringsarena

1.1. Arenaer

1.1.1. UKM - Ung Kultur Møtes

1.1.2. Filmkappløpet

1.1.3. Medielab Lura

1.1.4. Medielab Bogafjell

1.1.5. Sandnes kulturskole

1.1.5.1. Foto og film

1.1.6. Andre

1.1.6.1. Vågen vgs

1.1.6.2. Sandnes vgs

1.1.6.3. Klippen

1.1.6.4. Akademiet vgs

1.1.7. Sandnesskolen

1.2. Talentutvikling

1.2.1. Filmkraft Talent

1.2.2. Lokale produsenter/freelancere

1.3. Talentene

1.3.1. Jakob Rørvik

1.3.1.1. Merittert filmskaper

1.3.2. Katie Hetland

1.3.2.1. Emmy-vinner

1.3.3. Tvillingene Marte Kristin Hognestad

1.3.3.1. TV2

1.3.4. Reidar J.

1.3.4.1. Autodidakt

2. Formidling av film

2.1. Kino

2.1.1. Kinokonsesjonærer

2.1.1.1. Odeon kino - Stavanger/Sandnes

2.1.1.1.1. Allmenn konsesjon

2.1.1.2. Sandnes kunst- og kulturhus

2.1.1.2.1. Spesiell konsesjon (avgrenset)

2.1.2. Konsesjonsbestemmelser

2.1.3. KINOKINO filmklubb

2.2. Den kulturelle skolesekken

2.3. Den kulturelle spaserstokken

2.4. Sandnes bibliotek

3. Film som næring

3.1. Næring

3.1.1. Filmnæringen

3.1.1.1. Filmkraft Rogaland

3.1.1.1.1. Kvalitet og økt volum i filmproduksjon

3.1.1.1.2. Talentutvikling: fra vgs til etablering i bransjen.

3.1.1.1.3. Kompetanseheving

3.1.1.1.4. Bransjeutvikling

3.1.1.1.5. Organisasjonsutvikling

3.1.1.2. Mediefondet Zefyr

3.1.1.2.1. Formål:

3.1.1.3. Eksempler

3.1.1.3.1. GOFilm

3.1.1.3.2. TallFilm

3.1.1.3.3. Tom Idland

3.1.1.3.4. Alexandra Gjerpen

3.1.1.3.5. Andre i regionen

3.1.1.4. Vestnorsk filmkommisjon

3.1.2. Næring relatert til film

3.1.2.1. Catering

3.1.2.2. Leiebil

3.1.2.3. AV-utstyr

3.1.2.4. Overnatting

3.1.2.5. Transport

3.1.2.6. Overisslingseffekt andre næringer

3.1.3. Reiseliv relatert til film

3.1.3.1. Location-turisme

3.1.3.1.1. Orions belte - Svalbard / arktis

3.1.3.1.2. Twins - Unstadstranda

3.1.3.1.3. Ragnarok - Odda

3.1.3.1.4. Mission Impossible 6 - Preikestolen

3.1.3.1.5. Mission Impossible 7 - Åndalsnes

3.1.3.1.6. The Innocents - Hordaland

3.1.3.1.7. Kautokeino-opprøret

3.1.3.1.8. Lillyhammer

3.1.3.1.9. Ekstremsport-locations

3.1.3.1.10. Kompani Orheim

3.1.3.1.11. Himmelblå - Ylvingen

3.1.3.1.12. Lykkeland - Nord-Jæren

3.1.3.1.13. Star Wars - Finse

3.1.3.2. Histurisme

3.1.3.2.1. Tidsepoke-turisme

3.1.3.2.2. Steds-/hendelses-spesifikk

3.1.3.3. Stjerneturisme

3.1.3.3.1. Julie Ege

3.1.3.3.2. Ingebrigtsen-brødrene

3.2. Filminnspilling

3.2.1. Attraktiv region

3.2.1.1. Vakker og variert natur

3.2.1.1.1. Strender

3.2.1.1.2. Fjord og fjell

3.2.1.1.3. Kulturlandskap

3.2.1.1.4. Bymiljø

3.2.1.1.5. Historiske landskap

3.2.1.2. God infrastruktur

3.2.1.2.1. Flyplass

3.2.1.2.2. Jernbane

3.2.1.2.3. Veinett

3.2.1.2.4. Smart / Digital region

3.2.1.3. Klima

3.2.1.3.1. Mild vinter/tidlig vår

3.2.1.3.2. Vinter

3.2.1.4. Eksempler

3.2.1.4.1. Atlantic crossing. MS Sandnes

3.2.1.4.2. Skyggenes Dal. Bråstein/Figgjo

3.2.1.4.3. Time Out. Sandnes by ++

3.2.1.4.4. Fall Out - Tom Cruise

3.2.2. SK / Kulturavdelingen

3.2.2.1. Tillatelser

3.2.2.1.1. Grunneierkontakt

3.2.2.1.2. Motorferdsel i utmark

3.2.2.1.3. Kontakt med politiet

3.2.2.1.4. Stenging av veier

3.2.2.2. Lokalkunnskap

3.2.2.2.1. Steder / bygninger / miljøer

3.2.2.2.2. Lokalhistorie

3.2.2.2.3. Kontaktpersoner/nettverk

3.2.2.2.4. Samarbeidspartnere

3.2.2.2.5. Arrangementsoversikt

3.2.2.2.6. Eksempler

3.2.2.3. Tilskudd

3.2.2.3.1. Næring

3.2.2.3.2. Kulturavdelingen

3.2.2.4. Lokaler

3.2.2.4.1. Lager

3.2.2.4.2. Arenaer for å bygge kulisser

3.2.2.4.3. Kontorlokaler / Base