ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. เเรงระหว่างประจุF

1.1. รวมเเรงของเวกเตอร์ โดยไม่ติดเครื่องหมาย

1.2. เขียนเเรงที่กระทำต่อประจุ (เหมือนผลักกัน ต่างดูด)

2. การรวมตัวเก็บประจุ

2.1. ต่อเเบบอนุกรม

2.2. Qรวม=Q1=Q2

2.3. Vรวม=V1+V2

2.4. 1/Cรวม = 1/C1+1/C2

2.5. ต่อเเบบขนาน

2.6. Vรวม =V1=V2

2.7. Qรวม =Q1+Q2

2.8. Cรวม=C1+C2

2.9. สูตร C=Q/V

3. ศักย์ไฟฟ้าทรงกลมตัวนำ

3.1. สูตร V=kq /r

3.2. V พื้นที่จะคงที่เเละมีค่ามากที่สุด

3.3. ข้างในวงกลม V มีค่ามากสุดเเละมีค่าคงที่

4. ศักย์ไฟฟ้า

4.1. สูตร V=kq/r. มีหน่วยเป็นV

4.2. เป็นปริมาณ Scalar

4.3. แทนค่าคิดเครื่องหมายของประจุไฟฟ้า

5. เเรงไฟฟ้า/เเรงคลูลอมบ์

5.1. เเรงผลัก ประจุชนิดเดียวกัน

5.2. เเรงดูดประจุต่างกัน

6. งานทางไฟฟ้า

6.1. คือ งานในการลากประจุ q จากA ไป B

6.2. ถ้าเเทนสูตรต้องติดเครื่องหมายด้วย

7. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

7.1. ทรงกลมตัวนำมีประจุ +Q

7.2. พื้นที่ผิวE มีค่ามากสุด

7.3. ในทรงกลม E=0

8. สนามไฟฟ้าจากเเผ่นตัวนำคู่ขนาน

8.1. E มีหน่วยเป็น N/Cและ. V/ m

8.2. สูตร E= เดลต้าV. / d

8.3. มี เส้นสมศักย์= เส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

9. สนามไฟฟ้า

9.1. มีหน่วย N/C

9.2. สูตร E= KQ ส่วน Rกำลัง2

9.3. “สนใจประจุตัวไหน ให้ปิดประจุนั้น”

10. 3 แรงไฟฟ้า/เเรงคลูลอมบ์

11. กฎของคูลลอมบ์

11.1. มีสูตร F=KQ1Q2 ส่วน Rกำลัง2

11.2. “สนใจประจุไหน ตัวนั้นจะโดน”

12. ประจุไฟฟ้า 2 ชนิด

12.1. 1 ประจุบวก มีประจุ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ19 C

12.2. 2 ประจุลบ มีประจุ - 1.6คูณ 10 ยกกำลัง19 C

13. New Topic

14. สภาพไฟฟ้า

14.1. 1 เป็นกลางทางไฟฟ้า

14.2. 2 เป็นลบ (สูญเสียประจุบวก)