ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. แรงไฟฟ้า/แรงคูลอมบ์

1.1. แรงดูด = ประจุต่างชนิดกัน

1.2. แรงผลัก= ประจุเหมือนกัน

1.3. กฎของคูลอมบ์ F=kQ1Q2/Rยกกำลังสอง

1.3.1. ไม่คิดเครื่องหมายประจุ

1.4. การหาทิศของแรง "สนใจประจุตัวไหนประจุตัวนั้นโดน"

1.5. การรวมเวกเตอร์

1.5.1. ทิศตามกัน =นำมารวมกัน(+)

1.5.2. ทิศตรงข้ามกัน=นำมาลบกัน(-)

1.5.3. ทิศตั้งฉากกัน

1.5.4. ทิศทำมุมกัน

2. พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

2.1. U=พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ หน่วย J

2.2. http://www.scimath.org/images/uploads/8_3.jpg

2.3. สูตร

2.3.1. U=1/2*V*Q

2.3.1.1. หรือ1/2*ฐ*ส

2.3.2. U=1/2QV

2.3.3. U=1/2*Qยกกำลังสอง/C

2.3.4. U=1/2CVยกกำลังสอง

2.3.5. หาประจุไฟฟ้ารวม Cรวม=Qรวม/Vรวม

3. งานในการเลื่อนประจุ

3.1. สูตร หน่วย J

3.1.1. q=ประจุที่ถูกเลื่อน

3.1.2. คิดเครื่องหมายประจุไฟฟ้า (+,-)

3.1.3. งานไม่ขึ้นกับเส้นทาง

4. ตัวเก็บประจุ

4.1. สูตร

4.1.1. ต่อแบบขนาน Cรวม=C1+C2

4.1.1.1. แบบขนาน =ประจุไฟฟ้าแยกไหล

4.1.1.1.1. Qรวม=Q1+Q2

4.1.1.1.2. Vรวม=V1=V2

4.1.1.1.3. Cรวม=C1+C2

4.1.2. ต่อแบบอนุกรม 1/Cรวม=1/C1+1/C2+1/C3...

4.1.2.1. แบบอนุกรม=ประจุไฟฟ้าไม่แยกไหล

4.1.2.1.1. Qรวม=Q1=Q2

4.1.2.1.2. Vรวม=V1+V2

4.1.2.1.3. Cรวม=C1+C2

4.1.2.2. C=Q/V หน่วยC/V หรือ F

5. ศักย์ไฟฟ้า

5.1. เป็นปริมาณscalar

5.2. สูตร V=kQ/R หน่วยV

5.2.1. คิดเครื่องหมายของประจุไฟฟ้า (+,-)

5.2.2. "ปิดจุดที่สนใจ คิดศักย์รอบจุดนั้น"

5.2.3. https://i1.wp.com/www.scimath.org/images/uploads/3_20.jpg

5.2.3.1. ศักย์จะเริ่มลดลงเมื่องห่างจากผิว

6. ประจุไฟฟ้า

6.1. มี2ชนิด

6.1.1. โปรตอน+1.60x10ยกกำลัง-19c มวล=1.67x10ยกกำลัง-27kg

6.1.2. อิเล็กตรอน-1.60x10ยกกำลัง-19c มวล=9.11x10ยกกำลัง-31kg

7. สนามไฟฟ้า

7.1. คือ บริเวณที่มีไฟฟ้า เป็นปริมาณเวกเตอร์

7.1.1. เป็นกลางทางไฟฟ้า

7.1.2. เป็นลบ(สูญเสียประจุบวก)

7.1.3. เป็นบวก(สูญเสียประจุบวก)

7.2. การหาประจุทดสอบสนามไฟฟ้า

7.2.1. E=F/q

7.2.1.1. F=แรงหรือ kQ/Rยกกำลังสอง

7.3. สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน

7.3.1. สูตร E=V/d หน่วยv/m

7.3.2. V=ความต่างศักย์ หน่วยv d=ระยะห่าง หน่วยm

7.3.3. https://physicskruadd.files.wordpress.com/2012/03/0n2.jpg?w=560

7.3.3.1. การหาประจุที่ปล่อยสนามไฟฟ้า

7.3.3.1.1. สูตร Ein=0

7.3.3.1.2. E=kQ/Rยกกำลังสอง

7.3.3.1.3. k=9*10กำลังเก้า หน่วยN*mยกกำลัง2/cยกกำลัง2 Q=ประจุ หน่วยc R=ระยะระหว่างประจุ หน่วยm

7.3.3.1.4. สูตร Eผิว=Eax=kQ/rยกกำลังสอง หน่วย N/C

7.3.4. http://www.scimath.org/images/uploads/2_29.jpg

7.4. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ