ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. ประจุไฟฟ้า

1.1. ประจุบวก

1.2. ประจุลบ

2. สภาพไฟฟ้า

2.1. เป็นกลางทางไฟฟ้า

2.2. เป็นลบ (สูญเสียประจุบวก)

2.3. เป็นบวก (สูญเสียประจุลบ)

3. เเรงไฟฟ้า/ เเรงคูลอมบ์

3.1. เเรงดูด ➡️ ประจุต่างชนิดกัน

3.2. เเรงผลัก ➡️ ประจุเหมือนกัน

4. กฎของคูลอมบ์

4.1. K = ค่าคงตัวของคูลอมบ์

4.2. Q1 = ประจุตัวที่1 หน่วย C

4.3. Q2 =ประจุตัวที่2 หน่วย C

4.4. R = ระยะห่างระหว่างประจุ หน่วย m

5. สนามไฟฟ้า(E) : บริเวณที่มีเเรงไฟฟ้า

5.1. F#0 ; มีสนามไฟฟ้า

5.2. F =0 ; ไม่มีสนามไฟไฟ้า

5.3. E =F/q หน่วยN/C

5.3.1. q=ประจุทดสอบสนามไฟฟ้า

5.3.2. Q= ประจุที่ปล่อยสนามไฟฟ้า

6. สนามไฟฟ้าจากเเผ่นตัวนำคู่ขนาน

6.1. เกิดสนามไฟฟ้าเฉพาะด้านในของเเผ่นโลหะ

6.1.1. ที่มีประจุไฟฟ้าบนเเต่ละเเผ่นเป็น+Q เเละ -Q

6.1.2. จะมีค่าคงที่มีทิศพุ่งจาก+Q ไป-Q

6.2. E=🔺️V/d หน่วย v/m

6.2.1. E= ความเข้มของสนามไฟฟ้า N/C , V/m

6.2.2. V= ความต่างศักย์ระหว่างเเผ่นโลหะ(V)

6.2.3. d=ระยะระหว่างเเผ่นโลหะ (m)

6.3. ศักย์ไฟฟ้า

6.3.1. V=kQ/R

6.3.1.1. *คิดเครื่องหมายของประจุไฟฟ้า

6.3.1.2. *ปิดจุดที่สนใจคิดศักย์รอบจุดนั้น

6.3.1.3. หน่วย V เป็นปริมาณScalar

6.3.2. พลังงานศักย์ต่อหนึ่งประจุ

6.4. * E มีหน่วย N/C

6.5. * E=มีหน่วย V/m

6.6. สนามไฟฟ้ามีขนาดคงที่

6.6.1. (เส้นสมศักย์ =เส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน)

7. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

7.1. กำหนดให้ทรงกลมตัวนำมีประจุ +Q

7.2. ประจุ+Q กระจายอยู่บนผิวนอก เท่านั้น

8. ศักย์ไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

8.1. V ในวงกลมเท่ากันเเละเท่ากับที่ผิวของตัวนั้น

8.2. V=kQ/r

9. พลังงานศักย์ไฟฟ้า

9.1. พลังงานที่สะสมอยู่ในประจุไฟฟ้า ;ประจุอยู่ในสนามไฟฟ้าหน่วย(จูล) J

10. ตัวเก็บประจุ&ความจุ

10.1. ต่อเเบบอนุกรม

10.1.1. Q รวม=Q1=Q2=Q3

10.1.2. Vรวม=V1+V2+V3

10.1.3. 1/C รวม=C1+C2+C3

10.2. ต่อเเบบขนาน

10.2.1. Qรวม=Q1+Q2+Q3

10.2.2. Vรวม=V1=V2=V3

10.2.3. Cรวม=C1+C2+C3

10.3. ตัวเก็บประจุ

10.3.1. ตัวนำที่ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้ามีเเผ่นโลหะ& ฉนวนตรงกลาง dielectric

10.3.1.1. C=r/K

10.3.1.2. C=Q/V

10.4. ความจุ

10.4.1. ความสามารถในการเก็บประจุ

11. เเรงหว่างประจุ(F)

11.1. เเรงที่กระทำระหว่างประจุไฟฟ้า เนื่องมาจากอำนาจไฟฟ้า

12. พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

12.1. C=Q/V

12.1.1. V=ความต่างศักย์ไฟฟ้า หน่วยV

12.1.2. C=ความจุไฟฟ้า หน่วยF

12.1.3. Q=ประจุไฟฟ้า หน่วยC

13. งานในการเคลื่อนประจุ

13.1. W 1➡️2 =q (V2-V1)

13.1.1. W= 1➡️2 งานในการเคลื่อนประจุจาก จุด 1➡️ จุด2

13.1.2. q= ประจุที่ต้องการการเคลื่อน (c)

13.1.3. V1,V2 = ศักย์ไฟฟ้าที่จุด1เเละ2