ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. สนามไฟฟ้า

1.1. มีหน่วย N/C

1.2. สูตรE=KQส่วนRกำลัง2

1.3. สนใจประจุไหน ให้ปิดประจุนั้น

2. การรวมตัวเก็บประจุ

2.1. ต่อแบบอนุกรม

2.2. Qรวม=Q1=Q2

2.3. Vรวม=V1+V2

2.4. 1/Cรวม=1/C1+1/C2

2.5. ต่อแบบขนาน

2.6. Vรวม=V1=V2

2.7. Qรวม=Q1+Q2

2.8. Cรวม=C1+C2

2.9. สูตร C=Q/V

3. ประจุไฟฟ้า2ชนิด

3.1. 1.ประจุบวก มีประจุ 1.6คูณ 10ยกกำลังลบ19C

3.2. 2.ประจุลบ มีประจุ -1.6คูณ 10 ยกกำลัง19C

4. สภาพไฟฟ้า

4.1. 1.เป็นกลางทางไฟฟ้า

4.2. 2.เป็นลบ(สูญเสียประจุบวก)

5. กฎของคูลลอมบ์

5.1. สนใจประจุไหน ตัวนั้นโดน

5.2. สูตร F=KQ1Q2/Rกำลังสอง

6. แรงระหว่างประจุF

6.1. รวบรวมแรงของเวกเตอร์ โดยไม่ติดเครื่องหมาย

6.2. เขียนแรงที่กระทำต่อประจุ (เหมือนผลัก ต่างดูด)

7. งานทางไฟฟ้า

7.1. งานในการลากประจุ qจาก AไปB

7.2. ถ้าแทนสูตรต้องคิดเครื่องหมายด้วย

8. ศักย์ไฟฟ้าทรงกลมตัวนำ

8.1. สูตรV=KQ/R

8.2. พื้นที่ผิวคงที่ ข้างในวงกลมมีศักย์เท่ากัน

9. แรงไฟฟ้า/แรงคูลลอมบ์

9.1. แรงดูด=ประจุต่างชนิดกัน

9.2. แรงผลัก=ประจุเหมือนกัน

10. สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน

10.1. มีเส้นสมศักย์เท่ากับเส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

10.2. E=เดลต้าV/d

10.3. Eมีหน่วยเป็นN/CและV/m

11. สนามไฟฟ้าทรงกลมตัวนำ

11.1. มีประจุเป็น +Q

11.2. สูตร E=KQ/Rกำลัง2

11.3. ทรงกลมตัวนำมีประจุ+Q ในทรงกลมE=0

12. ศักย์ไฟฟ้า

12.1. สูตร V=KQ/R

12.2. เป็นปริมาณ Scalar