โครงสร้างและหน้าที่ของใบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงสร้างและหน้าที่ของใบ by Mind Map: โครงสร้างและหน้าที่ของใบ

1. ใบปกติทั่วไปของพืช

1.1. ใบไม้หรือใบแท้foliate

2. ใบเลี้ยงหรือใบแรก Cotyledon

2.1. ทำหน้าที่สะสมอาหาร

3. ใบประดับ bract

3.1. คือใบที่เปลี่ยนไปเป็นดอกทำหน้าที่ล่อแมลง

4. ใบเดี่ยว simple leaf

4.1. ใบที่มีใบเดียวติดอยู่กับก้านใบ

5. ใบประกอบ compound leaf

5.1. ใบที่แยกออกตั้งแต่สองใบขึ้นไปอยู่ติดกับก้านใบ

6. ใบย่อย leaflet

6.1. มีใบตั้งแต่สองใบติดอยู่ใช้สังเคาะห์แสง

7. ก้านใบ petiolule

7.1. ที่ติดอยู่กับแผ่นใบและฐานใบ

8. ใบพิเศษ modified

8.1. ทำหน้าที่พิเศษแปลงไปทำหน้าที่อื่นนอกจากสร้างอาหทารและคายน้ำ

9. ใบสะสมอาหาร storage

9.1. เป็นใบที่เปลี่ยนไปเป็นอวัยวะสำหรับสะสมอาหารหรือน้ำ

10. ใบกับดักแมลง carnivorous

10.1. ภายในจะมีต่อมสร้างน้ำย่อยอาหารจำนวนพวกโปรตีน

11. หนาม leaf spine

11.1. ใบที่เปลี่ยนไปเป็นหนามเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์

12. ใบเกาะ leaf tendril

12.1. ใบที่เปลี่ยนไปเป็นมือเกาะเพื่อยึดและพะยุงลำต้น

13. ใบเกล็ด scale leaf

13.1. ทำหน้าที่ป้องกันอันตราย